Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż komórek blaszanych na opał

Przedmiot:

Dostawa i montaż komórek blaszanych na opał

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 524 10 17, tel. 58 524 10 60, tel.: 58 524 10 25
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 524 10 17, t
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż 14 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.
1. Przedmiot zamówienia:
1) DOSTAWA, transport i montaż 14 sztuk komórek blaszanych oraz ich posadowienia.
2) Charakterystyka komórek:
a) wymiary komórek: 2,00 m x 3,00 m, wysokość 2,10 m od strony wejścia i 1,90 m po przeciwnej stronie,
b) wykonanie z blachy ocynkowanej trapezowej o grubości min. 0,50 mm, na stalowym szkielecie,
c) blacha mocowana do konstrukcji na nity, a ściany i dach skręcone na śruby ocynkowane,
d) konstrukcja nośna szkieletowa, wykonana z profili walcowanych, np. kątowników lub ceowników. Dopuszcza się również profile zimnogięte (np. rury kwadratowe). Wybór konkretnego profilu należy do wykonawcy.
e) minimalna wymagana sztywność blachy trapezowej na ściany komórek winna odpowiadać sztywności, co najmniej jak blach T-12, natomiast na dachy, co najmniej jak dla blach T-18,
f) drzwi o wymiarach 1,00 m x 2,00 m, wyposażone w zamek zasuwkowy,
g) komórka przytwierdzona do podłoża kotwami stalowymi.

Dokument nr: TZ.2510.132.2022.AB

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 26.08.2022 r. do godz. 10.00.
6. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl - w temacie wiadomości należy wpisać: TZ.2510.132.2022.AB.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Gwarancja:
24 miesiące od dnia dostawy i montażu komórek blaszanych, potwierdzonych protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
4. Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.
7. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
8. Pozostałe warunki:
1. Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.).
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu
Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik do zapytania należy podpisać i dołączyć do pozostałych dokumentów postępowania.

Kontakt:
Kontakt:
- Pomoc administracyjna - stażysta - Agata Bednarek
e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
tel.: 58 524 10 25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.