Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa, montaż pierwszego wyposażenia

Przedmiot:

Zakup, dostawa, montaż pierwszego wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-08-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120 A
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
Tel.: +48 297652122/+48 297652110, Faks: +48 297604569
zam.publ@szpital.ostroleka.pl
https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-ostroleka/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 297652122/
Termin składania ofert: 2022-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa, montaż pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej ramach realizacji zadania pn.: ,,(...)"

II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie, instalacja pierwszego wyposażenia

w ramach realizacji zadania pn.: ,,Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SWZ

i umowy - Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznikiem nr 2 Zestawienie warunków, parametrów granicznych, które stanowią integralną część SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 11 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw mebli

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 600,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Rolety, żaluzje

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 580,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiomonitor, centrala do kardiomonitorów, kardiomonitor transportowy, defibrylator, elektrokardiograf, wózek reanimacyjny

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 600,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zautomatyzowana apteczka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 600,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Lampa zabiegowa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 230,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Myjnia dezynfektor

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 630,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Wózek do rozwożenia leków, wózki, materac przeciwodleżynowy, rolki do przesuwani pacjenta, komplet pasów do unieruchamiania pacjentów, chłodziarka farmaceutyczna,pompa żywieniowa/infuzyjna, inhalator, stetoskop, parawan, kaseta metalowa, stolik metalowy, materace, dozowniki tlenu, taboret lekarski, lustro korekcyjne, tor do nauki chodzenia, glukometr, balkonik, zestaw logopedyczny, szafa medyczna, podoskop, zestaw do muzykoterapii, drabinka przyłóżkowa, medyczna mata, aparat do rehabilitacji stóp, wanna dezynfekcyjna, ozonator, baseny, kaczki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 280,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw komputerowy, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, telewizor

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 450,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Oznakowanie pomieszczeń

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Lodówka, mikrofalówka, czajnik bezprzewodowy, komplet talerze/sztućce

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 170,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Projektor, ekran projekcyjny, tablice, regał na czasopisma, gablota, krzesło biurowe, kosz, szczotka do wc, stelaż na worki, regał metalowy, lustro, switch, listwa przepięciowa, przedłużacz, tuba do poczty pneumatycznej, telefon przenośny

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przestępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 300,00 zł.

CPV: 33100000, 32300000, 33190000, 33192000, 39100000, 39113000, 39700000, 31700000

Dokument nr: 470807-2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II

120 A, pok. nr 203 (II piętro) poprzez użycie Platformy: www.marketplanet.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl/app/szpital-ostroleka/dashboard

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2022

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2022

Kontakt:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Krajowy numer identyfikacyjny: 7582010430
Al. Jana Pawła II 120 A
Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kraska-Romanowska
E-mail: zam.publ@szpital.ostroleka.pl
Tel.: +48 297652122/+48 297652110
Faks: +48 297604569

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.