Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Przedmiot:

Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Data zamieszczenia: 2022-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel.: +48 672123244, Faks: +48 672125175
zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6,Postepowania-przetargowe.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 672123244,
Termin składania ofert: 2022-10-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZZ Pila - dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.38.2022
II.1.2)Główny kod CPV
44510000 Narzędzia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZZ Piła, Ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZZ Piła, Ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44510000, 42652000

Dokument nr: 517790-2022, BD.ROZ.2810.38.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZZ Piła, Ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ,
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Al. A. Mickiewicza 15
Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
85-071
Polska
Osoba do kontaktów: Izolda Maciejewicz
E-mail: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Tel.: +48 672123244
Faks: +48 672125175

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.