Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
55z dziś
4304z ostatnich 7 dni
18326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Materiały do budowy prototypów form wtryskowych

Przedmiot:

Materiały do budowy prototypów form wtryskowych

Data zamieszczenia: 2022-09-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Folnet Sp. z o.o. Sp. k
Cisowa 18
60-185 Skórzewo
powiat: poznański
0048601770165
jakub.majda@folnet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128147
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Skórzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: 0048601770165
Termin składania ofert: 2022-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Materiały do budowy prototypów form wtryskowych do przetwórstwa polipropylenu oraz kompozytów na bazie polipropylenu.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0859/19 - Badania nad składem ilościowym napełniacza w postaci pyłu lotnego Microsilica w strukturze kompozytu na osnowie polipropylenu

Część 1
Materiały do budowy prototypów form wtryskowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały do budowy prototypów form wtryskowych do przetwórstwa polipropylenu oraz kompozytów na bazie polipropylenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał 1 do ogłoszenia.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy/symbolu/oznaczenia produktu, Zamawiający dopuszcza użycie przedmiotu równoważnego, pod warunkiem, że spełnia on minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcje i walory użytkowe produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować wyłącznie jako definicje standardu wymaganego przez Zamawiającego.

CPV: 14622000-7

Dokument nr: 2022-860-128147, 01-27092022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-10-12
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA przedmiotu zamówienia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
o terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmian harmonogramu realizacji projektu przez Zamawiającego,
o warunków płatności, pod warunkiem obustronnej, pisemnej zgody;
o zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej oraz za obustronną pisemną zgodą stron).
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania - oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem materiałów do budowy form wtryskowych.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadane niezbędne możliwości merytoryczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie niezbędnymi zasobami kadrowymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożenie w terminie kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Złożenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Złożenie podpisanego porozumienia o zachowaniu poufności.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-27
Data ostatniej zmiany
2022-09-27 15:44:58

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny:
Cena = (cena minimalna / cena oferowana)*98 pkt
Gdzie:
cena minimalna - najniższa zaoferowana cena wśród ocenianych ofert,
cena ofertowana - cena oferowana w rozpatrywanej ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM ŚRODOWISKOWE:
Punktacja = (lcp oferowana / lcp maksymalna)*2 pkt
Gdzie:
liczba czynników prośrodowiskowych ofertowana - wartość określona przez Wykonawcę
liczba czynników prośrodowiskowych maksymalna - najwyższa wartość parametru, wynikająca z ocenianych ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Majda
tel.: 0048601770165
e-mail: jakub.majda@folnet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.