Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Remont świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2022-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
ul.Głogowska 8
67-222 Jerzmanowa
powiat: głogowski
tel. 76 838 43 24, tel 76 83121 11
r.sinkiewicz@gckjerzmanowa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jerzmanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 838 43 24, t
Termin składania ofert: 2022-10-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
Remont świetlicy wiejskiej w Gaikach
III. Minimum wymagań dotyczących realizacji zadania
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót wykonanym przez Szymona Kosmatkę z Autorskiej Pracowni Projektowej w Wilkowie, ul Polna 24, 67-200 Głogów
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego w przedmiarze robót przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno-użytkowe.
3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością w oparciu o zasady wiedzy technicznej.
4. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w zakresie rzeczowym podstawowych robót.

Dokument nr: SGZ.26.9.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres r.sinkiewicz@gckjerzmanowa.pl w terminie do dnia 11.10.2022r., do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia do 8-30 listopada 2022r.

Wymagania:
VI Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VII Zawartość oferty
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: - formularz ofertowy,
VIII. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
- najniższa cena -100%
IX. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
X. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
XII. Dopuszcza się możliwość negocjowania cen w celu wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców.

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub mailowo w siedzibie zamawiającego - w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej tel 76 83121 11
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcą jest Renata Sinkiewicz.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.