Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa urządzeń wodnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Obsługa urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59 a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
lukasz.cedro@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6,Postepowania-przetargowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.66.2022/ZZR
II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu",

które podzielono na 2 części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
34930000 Urządzenia wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas stawienia się na obiekcie od momentu wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu budowli / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa wału przeciwpowodziowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
34930000 Urządzenia wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa wału przeciwpowodziowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas stawienia się na obiekcie od momentu wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu budowli / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90721800, 34930000

Dokument nr: 544153-2022, WA.ROZ.2810.66.2022/ZZR

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Platforma zakupowa (https://przetargi.wody.gov.pl)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z art. 221 i 222 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocą platformy.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59 a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
E-mail: lukasz.cedro@wody.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.