Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4222z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa przyłącza energetycznego

Przedmiot:

Budowa przyłącza energetycznego

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel./fax 15 846 26 71
gmina@nowadeba.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 15 846 26 7
Termin składania ofert: 2022-10-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe Gmina Nowa Dęba zwraca się o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia: Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie 1.1.Zakres i opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie o łącznej długości ok. 740 metrów kablem YAKXS 4x70 mm2. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym mapy do celów projektowych) i uzyskanie niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 1.3.Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 1.4.Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną. 1.5.Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. 1.6.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. 1.7.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytania oraz w załącznikach, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz "lub równoważne". 1.8.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 1.9.Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 1.10. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

CPV: 45231400-9, 45311000-0

Dokument nr: IR.7013.37.1.2022r.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: 11 października 2022 r. do godz. 12:00 e-mailem na adres gmina@nowadeba.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki wymagane od wykonawców: Nie dotyczy

Uwagi:
5. Kryteria i wagi oceny ofert: ?cena - 100 % ? inne kryteria: - ........................... - .......% - ........................... - .......%

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/Pani Sławomir Białas tel./fax 15 846 26 71 adres e-mail: s.bialas@nowadeba.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.