Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
55z dziś
4304z ostatnich 7 dni
18326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Głęboka termomodernizacja budynków

Przedmiot:

Głęboka termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIE
Marianowo 7
18-421 Piątnica Poduchowna
powiat: łomżyński
kontakt@zsmarianowo.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Pi%C4%85tnica%20Poduchowna
Województwo: podlaskie
Miasto: Piątnica Poduchowna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie. II - etap.

Numer referencyjny: ZP/2022/9/1
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje kontynuację prac termomodernizacyjnych wraz z wykonaniem OZE w istniejących budynkach szkolnych oraz ich przebudowę i rozbudowę. Przebudowa i rozbudowa wynika z konieczności dostosowania obiektów szkoły do przepisów pożarowych i sanitarnych. Prace zostały wstrzymane w miesiącu maju 2022r. Zakres wykonanych robót określa inwentaryzacja stanowiąca załącznik Nr 2 do SWZ. Zakres rzeczowy dotyczący niniejszego postępowania przetargowego obejmuje ? 3.1. istniejący budynek Warsztaty, ? 3.2. istniejący budynek Szkoły, ? 3.3. istniejący budynek Internatu ? 3.4. instalacje gruntowych pomp ciepła ? 3.5. instalacja fotowoltaiczna Zamawiający dokonuje podział przedmiotu zamówienia na dwie części Część Nr 1: Termomodernizacja, oraz przebudowa i nadbudowa obiektów szkolnych Część Nr 2 : Gruntowe pompy ciepła Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części zamówienia, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla danej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja, oraz przebudowa i nadbudowa obiektów szkolnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem robót jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku warsztatów, budynku administracyjno - dydaktycznego Szkoły, budynku Internatu. W ramach której wykonane zostaną roboty z zakresu rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków Szkoły. Instalacja będzie stanowić zasilnie uzupełniające. Zaprojektowano dla każdego z budynków instalację o mocy 50 kW. Panele o mocy 400Wp zamontowane będą na konstrukcji nośnej na dachach budynków. Nad kontrolą obiektów będzie czuwał system automatyki budynkowej BMS. W budynku zaprojektowano system BMS (Building Management System) scalający instalacje wykonawcze wykorzystywane w budynku Instalacja LAN. System połączeń sieciowych obejmuje łącza prowadzone z punktów dostępowych poprzez skrętkę FTP kat 5e jak również połączenia światłowodowe pomiędzy switchami stanowiącymi szkielet sieci. Połączenia oparte są o łącza krosowane w szafach .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gruntowe pompy ciepła

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

II.2.4)Opis zamówienia:

W związku z termomodernizacją budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół przebudowana zostanie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nowym źródłem ciepła będzie instalacja pomp ciepła. Dla każdego budynku przewidziano niezależną instalację pomp ciepła. Budynek Warsztatów: Układ grzewczy oparty na dwóch pompach ciepła o mocy grzewczej bez dogrzewaczy pomocniczych 75,4kW i 101kW dla temperatur wejścia/wyjścia B5/W35 według normy EN14511 i kolektorze gruntowym pionowym. Budynek Internatu Układ grzewczy oparty na dwóch pompach ciepła o mocy grzewczej bez dogrzewaczy pomocniczych 135,3kW dla temperatur wejścia/wyjścia B5/W35 według normy EN14511 i kolektorze gruntowym pionowym Budynek Szkoły: Układ grzewczy oparty na dwóch pompach ciepła o mocy grzewczej bez dogrzewaczy pomocniczych 101kW dla temperatur wejścia/wyjścia B5/W35 według normy EN14511 i kolektorze gruntowym pionowym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45210000, 42511110

Dokument nr: 542470-2022, ZP/2022/9/1

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Ofertę należy złożyć w skrytce podawczej e-PUAP za pośrednictwem Platformy miniPortal na adres : https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022

Kontakt:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000098393
Marianowo 7
Piątnica Poduchowna
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
18-421
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Makać
E-mail: kontakt@zsmarianowo.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.