Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2022-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
Tel.: +48 586777115, Faks: +48 586777123
wzpifz@um.wejherowo.pl
https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/wejherowo/demand/notice/publicpzp/current/list?MP_errorMsg=notice.public.not_published_yet
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 586777115,
Termin składania ofert: 2022-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części

Numer referencyjny: WZPiFZ.271.14.2022.TW
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części:

Część 1 DOSTAWA zestawów komputerowych, pakietów biurowych;

Część 2 DOSTAWA zasilaczy awaryjnych UPS;

Część 3 DOSTAWA laptopów;

Część 4 DOSTAWA przełączników sieciowych wraz z akcesoriami;

Część 5 DOSTAWA urządzeń wielofunkcyjnych;

Część 6 DOSTAWA serwerów z licencjami oraz NAS;

Część 7 DOSTAWA Firewall'a sprzętowego wraz z licencjami.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA zestawów komputerowych, pakietów biurowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 1 - DOSTAWA zestawów komputerowych, pakietów biurowych.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 1 - 10 000,00 zł (zgodnie z Rozdz. XIV SWZ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 1 - 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA zasilaczy awaryjnych UPS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 2 DOSTAWA zasilaczy awaryjnych UPS.

2. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 2 - nie jest wymagane.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 2 - nie jest wymagane.

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA laptopów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 3 DOSTAWA laptopów.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 3 - 2 000,00 zł (zgodnie z Rozdz. XIV SWZ)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 3 - 3% ceny całkowitej podanej w ofercie;

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA przełączników sieciowych wraz z akcesoriami

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 4 DOSTAWA przełączników sieciowych wraz z akcesoriami.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 4 - nie jest wymagane.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 4 - nie jest wymagane.

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń wielofunkcyjnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 5 DOSTAWA urządzeń wielofunkcyjnych.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 5 - 5 000,00 zł (zgodnie z Rozdz. XIV SWZ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 5 - 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA serwerów z licencjami oraz NAS

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 6 DOSTAWA serwerów z licencjami oraz NAS.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 6 - 4 000,00 zł (zgodnie z Rozdz. XIV SWZ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 6 - 3% ceny całkowitej podanej w ofercie;

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA Firewall'a sprzętowego wraz z licencjami

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na części: Część 7 DOSTAWA Firewall'a sprzętowego wraz z licencjami.

2.Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 3522/2/2022 (projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: dla części 7 - nie jest wymagane.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdz. XXI SWZ): dla części 7 - nie jest wymagane;

3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

CPV: 30200000, 48700000, 31430000, 30213100, 32420000, 30121430, 48822000

Dokument nr: 613614-2022, WZPiFZ.271.14.2022.TW

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Platforma zakupowa https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/wejherowo/demand/89909/notice/public/details

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

W przypadku awarii Platformy, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/wejherowo/demand/89909/notice/public/details

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wejherowo.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022

Kontakt:
Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Tel.: +48 586777115
Faks: +48 586777123

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.