Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rydułtowy
Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
powiat: wodzisławski
324537411, faks 324537410
um@rydultowy.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/697226
Województwo: śląskie
Miasto: Rydułtowy
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 324537411, faks 3245
Termin składania ofert: 2022-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap VI
Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, tj: ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap VI (budynek przy Ul. Gen. Józefa Bema 6/6a).

2. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który składa się z głównej bryły budynku oraz segmentu. Budynek będący przedmiotem opracowania został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Do głównej bryły budynku (ul. Bema 6) od strony północno - wschodniej przylega dobudówka (ul. Bema 6a). Obydwa segmenty posiadają funkcję mieszkalną. Przedmiotowy budynek główny (ul. Bema 6) posiada trzy kondygnacje nadziemne (wraz z poddaszem) oraz pełne podpiwniczenie. Dobudowany segment (ul. Bema 6a) posiada dwie kondygnacje nadziemne (w tym poddasze) oraz częściowe podpiwniczenie. W każdym segmencie znajduje się jedna klatka schodowa.

3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, podpiwniczonym. Ściany budynku są murowane z cegły pełnej zarówno w kondygnacji piwnic, jak również nadziemia. Stropy nad piwnicą zostały wykonane jako stropy ceglane na belkach stalowych. W pozostałej części budynku występują stropy drewniane belkowe. Elementy konstrukcyjne bez widocznych uszkodzeń. Więźba dachowa drewniana w układzie płatwiowo-krokwiowym. Dachy budynku są pokryte papą na deskowaniu pełnym. Budynek wyposażony jest w kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.

4. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacje projektowe, w tym przedmiary robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, to m.in. termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w ramach zadania p.n. ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach", w tym:
1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującego wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku i robót towarzyszących,
2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
3) projekt części elektrycznej,
4) projekt wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową.
5. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku, adaptacją pomieszczenia strychu na kotłownię oraz wymianą źródła ogrzewania z indywidualnych pieców węglowych na centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni gazowej. Projekt przewiduje termomodernizację, przebudowę i remont przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto planuje się podłączenie budynku do sieci gazociągowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
6. Zakres prac obejmuje:
1) rozbiórkę i demontaż pieców węglowych w postaci pieców kaflowych pokojowych, pieców kaflowych kuchennych oraz pieców węglowych typu ,,koza",
2) remont pomieszczeń piwnicznych:
a) wykonanie wykonanie wewnętrznej hydroizolacji ścian;
b) demontaż stolarki drzwiowej;
c) rozebranie murowanych ścian działowych na czas wymiany podłogi na gruncie;
d) wymiana podłogi na gruncie;
e) skucie istniejących tynków;
f) wykonanie zabiegu iniekcji;
g) wymurowanie ścian działowych w miejscu wcześniej rozebranych;
h) wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach;
i) montaż stolarki drzwiowej;
3) adaptację strychu na kotłownię gazową:
a) rozebranie istniejących ścianek działowych z deskowania, oddzielających pomieszczenia strychu od klatki schodowej;
b) rozebranie komina znajdującego się w pomieszczeniu 2.11,
c) wykonanie w ścianie zewnętrznej tymczasowego otworu montażowego umożliwiającego wprowadzenie belek stalowych do wzmocnienia stropu;
d) wykonanie wzmocnienia stropu pod projektowane zbiorniki wody;
e) wymiana warstw posadzkowych oraz wykonanie podestu technicznego;
f) budowa odpowiedniej ściany działowej z płyt G-K wydzielającej pomieszczenie;
g) obudowa części ścian systemem płyt G-K (zabezpieczenie p-poż.);
h) tynkowanie pozostałych ścian niewykończonych płytami G-K;
i) budowa instalacji wewnętrznych zgodnie z wytycznymi branżowymi,
j) impregnacja elementów więźby dachowej,
k) wykonanie odpowiedniej zabudowy więźby dachowej (system płyt G-K),
l) montaż stolarki drzwiowej,
m) roboty towarzyszące.
4) termomodernizację:
a) wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian zewnętrznych piwnic;
b) ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii ETICS;
c) ocieplenie dachu styropapą;
d) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (część mieszkalna i do pomieszczeń gospodarczych);
e) wymiana stolarki okiennej;
f) montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
g) odtworzenie detali architektonicznych;
h) wykonanie nowych obróbek blacharskich;
i) wykonanie wyprawy tynkarskiej;
j) malowanie elewacji;
k) powłoka antygrafitti;
l) przebudowa attyki;
m) przebudowa otworów drzwiowych do pomieszczeń gospodarczych;
n) przebudowa otworu okiennego;
o) wykonanie wyłazu dachowego;
p) remont istniejących kominów;
q) wymiana orynnowania;
r) wymiana barierek okiennych ochronnych, kwiatowych;
s) montaż zadaszenia nad wejściem do części mieszkalnej;
t) montaż oznaczenia adresowego.
5) wykonanie przyłącza sieci gazu do kotłowni wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją - wg części instalacyjnej opracowania,
6) doposażenie budynku w instalację cwu, tj. przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, zaworów odcinających i regulacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi (montaż wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych z modułem radiowym w uzgodnieniu z Zamawiającym), izolacja przewodów. Podłączenie przewodów cwu do istniejących lub nowoprojektowanych - wg części instalacyjnej opracowania,
7) doposażenie budynku w nową kompletną instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem podzielników ciepła w uzgodnieniu z Zamawiającym,
8) modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg części instalacyjnej opracowania,
9) wymianę instalacji odgromowej - wg części instalacyjnej opracowania.
7. Ponadto projekty budowlane pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - instalacja wentylacji grawitacyjnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, zasilanie kuchenek elektrycznych oraz pompy kanalizacji deszczowej określają zakres prac do wykonania związanych z:
1) montażem kanałów wentylacyjnych,
2) montażem kratek wywiewnych oraz nasad kominowych,
3) montażem izolacji cieplnej,
4) montażem obudów,
5) odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
6) wykonaniem drenażu opaskowego,
7) zasileniem projektowanych kuchenek,
8) zasileniem przepompowni wód deszczowych,
9) zakupem i montażem kuchenek elektrycznych dwupalnikowych,
10) wykonaniem zaleceń zgodnie z ekspertyzą ornintologiczno-chiropterologiczną.

ZADANIE NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, tj: ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap VI (budynek przy Ul. Gen. Józefa Bema 28).

8. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek składa się z trzech segmentów. Budynek główny to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Drugi segment jest budynkiem piętrowym, podpiwniczonym z dachem płaskim. Trzeci segment łącznik pomiędzy dwoma częściami budynku - obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Budynek w całości jest obiektem mieszkalnym. Na poddaszu budynku głównego lokalizuje się pomieszczenie kotłowni, które należy wyposażyć w kocioł gazowy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. Przedmiotowy budynek znajduje się przy Ul. Gen. J. Bema 28 w Rydułtowach na działce nr: 1447/4. Dojścia do części mieszkalnej znajdują się od ulicy jak również od strony podwórka. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek objęty opracowaniem oraz budynek gospodarczy - poza opracowaniem. Wejście główne od strony ulicy Gen. Józefa Bema za pośrednictwem schodów zewnętrznych. Budynek będący przedmiotem opracowania został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Powstał około 1914 r. Ściany budynku murowane z cegły pełnej. Budynek składa się z dwóch segmentów o niezależnej konstrukcji, powiązanych ze sobą łącznikiem w postaci pomieszczeń technicznych, sanitarnych i komunikacyjnych. Budynek wyposażony jest w kanalizację sanitarną,instalację wodociągową, instalację elektryczną.
o Segment 1 - budynek główny.
Jest to obiekt częściowo podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, zarówno w kondygnacji piwnic, jak również nadziemia. Ściany piwnic posiadają śladowe znaki zawilgocenia. Nie występują widoczne zarysowania. Stropy nad piwnicą zostały wykonane jako stropy na belkach stalowych. Stropy między kondygnacyjne w tej części budynku wykonano jako drewniane belkowe ze ślepym pułapem. Elementy konstrukcyjne bez widocznych uszkodzeń. Dach jest pokryty płytami falistymi bitumicznymi. Wiązar dachowy wykonany jako drewniany płatwiowo - krokwiowy. Elementy konstrukcyjne wiązara bez widocznych uszkodzeń.
o Segment 2 - budynek piętrowy podpiwniczony. W tej części budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicą wykonano jako gęstożebrowy z wypełnieniem ceramicznym. Strop międzykondygnacyjny wykonano jako drewniany. Budynek przekryty dachem płaskim, kryty papą. Ściany zewnętrzne posiadają drobne powierzchniowe spękania i zarysowania. W całym budynku występują nieliczne ubytki w tynku zarówno wewnętrznym jak i z zewnątrz, ale są to ubytki powierzchniowe.
o Łącznik - budynek parterowy niepodpiwniczony. Ta część budynku stanowi część techniczną, sanitarną oraz komunikacyjną. Łącznik stanowi powiązanie funkcjonalno - użytkowe pomiędzy dwoma częściami budynku.
10. Dokumentacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, to m.in.:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej dla zadania p.n. "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część II - (budynek komunalny przy Ul. Gen. Józefa Bema 28)", w tym:
1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującego wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku i robót towarzyszących,
2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
3) projekt części elektrycznej,
4) projekt wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową.
11. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku. W ramach zadania konieczne będzie wykonanie szeregu prac towarzyszących polegających na wykonaniu częściowego remontu poszczególnych elementów budynków.
12. Zakres prac obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącej podłogi na gruncie i wykonanie nowych warstw,
2) wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnic,
3) wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych piwnic,
4) izolację poziomą ścian zewnętrznych piwnic metodą iniekcji,
5) wykonanie tynków renowacyjnych w poziomie piwnic,
6) demontaż ocieplenia wschodniej ściany zewnętrznej segmentu nr 2 (w porozumieniu z właścicielami sąsiedniej działki),
7) wykonanie termoizolacji (metoda lekka mokra ETICS) ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
8) rozbiórkę istniejących pieców węglowych,
9) uzupełnienie brakujących elementów wykończenia w miejscach po rozebranych piecach,
10) demontaż istniejących warstw stropu nad poddaszem użytkowym,
11) docieplenie stropu nad poddaszem użytkowym,
12) docieplenie skosów dachu skośnego,
13) demontaż istniejącego wyposażenia budynku, będącego w kolizji z wykonywanymi pracami oraz ponowny montaż ww. wyposażenia,
14) wymianę wyłazu dachowego,
15) docieplenie dachu płaskiego nad łącznikiem,
16) docieplenie dachu płaskiego nad częścią mieszkalną,
17) domurowanie ścianek ogniowych przy dachach płaskich,
18) wykonanie nowej obróbki blacharskiej,
19) wydłużenie połaci dachu płaskiego poprzez dosztukowanie krokwi,
20) montaż nowych rynien i rur spustowych,
21) demontaż istniejącego pokrycia dachu skośnego,
22) wykonanie nowego pokrycia dachu skośnego,
23) wykonanie opaski wokół budynku,
24) rozbiórkę istniejących szachtów i montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych,
25) rozbiórkę istniejących ścianek działowych i wymurowanie nowych po wykonaniu podłogi na gruncie,
26) wymianę stolarki okiennej wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz barierek ochronnych,
27) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
28) remont schodów zewnętrznych wraz z demontażem starych i montażem nowych balustrad,
29) wykonanie systemowego zadaszenia nad wejściami do budynku,
30) dostosowanie pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej,
31) wykonanie obudowy pomieszczenia kotłowni,
32) wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem kotłowni,
33) wykonanie wyłazu stropowego pomiędzy belkami stropowymi 60x100 cm,
34) wykonanie komunikacji dachowej,
35) wymiana elementów drewnianych celem wykonania otworu drzwiowego odpowiednich wymiarów,
36) wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją - wg części instalacyjnej opracowania,
37) doposażenie budynku w instalację cwu, przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, zaworów odcinających i regulacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi (montaż wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych z modułem radiowym w uzgodnieniu z Zamawiającym), izolacja przewodów. Podłączenie przewodów cwu do stniejących lub nowoprojektowanych - wg części instalacyjnej opracowania,
38) doposażenie budynku w nową kompletną instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem podzielników ciepła w uzgodnieniu z Zamawiającym,
39) modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg części instalacyjnej opracowania,
40) wymiana instalacji odgromowej - wg części instalacyjnej opracowania,
41) wykonanie instalacji AZART - wg części instalacyjnej opracowania,
42) wykonaniem zaleceń zgodnie z ekspertyzą ornitologiczno -chiropterologiczną.

13. Ponadto zgodnie z projektem budowlanym pn. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU, ROZBIÓRKA PIECÓW KAFLOWYCH I PIECÓW WĘGLOWYCH KUCHENNYCH, PROJEKT PRZEBUDOWY I DOBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH - (budynek komunalny przy Ul. Gen. Józefa Bema 28) zakres robót obejmuje również wykonanie prac związanych z budową wewnętrznej instalacji gazu, rozbiórkę pieców kaflowych i pieców węglowych kuchennych oraz przebudowę i dobudowę kanałów wentylacyjnych w budynku komunalnym oraz dostosowanie dwóch mieszkań do wymagań dla kuchni wyposażonych w kuchenki gazowe.

14. Zakres prac określonych w ust.13 obejmuje:
1) budowę wewnętrznej instalacji gazu,
2) przebudowę i dobudowę kanałów wentylacyjnych:
a) zabudowa w istniejących kominach dymowych przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur o średnicy 160 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej,
b) zabudowa na kominach nasad - daszków ze stali nierdzewnej,
c) zabudowa w mieszkaniach nowych kratek wlotowych 20 x 20 cm,
d) zabudowa w mieszkaniach dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej o średnicy 160 mm ze stali nierdzewnej, obudowanych płytami G-K,
e) wykonanie w świetle strychu zamocowań dla dodatkowych, preizolowanych termicznie przewodów wentylacji grawitacyjnej,
f) zabudowa na dachu systemowych przepustów i podstaw dachowych dla kominów wentylacyjnych preizolowanych,
g) podłączenie projektowanych kominów do instalacji piorunochronnej,
h) zabudowa na ostatniej kondygnacji klatki schodowej kanału wentylacyjnego 20x20 cm z kratkami zewnętrzną i wewnętrzną,
i) zabudowę ścianki działowej na 1 piętrze - mieszkanie nr 11,
3) rozbiórkę ścianki działowej w mieszkaniu nr 10,
4) zakup i montaż kuchenek gazowych i elektrycznych dwupalnikowych wg załącznika kalkulacja własna.

ZADANIE NR 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, tj.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap VI (budynek przy Ul. Ofiar Terroru 70).

15. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej, bezpośrednio na klatkę schodową. Z klatki schodowej prowadzi zejście do piwnicy, w której zlokalizowanych jest 9 komórek lokatorskich dostępnych z dwóch korytarzy. Na poziomie parteru, dostępne z klatki schodowej, znajdują się trzy lokale mieszkalne i projektowana kotłownia gazowa. Od ulicy - strony wschodniej budynku, znajdują się wejścia do dwóch lokali usługowych. Część jednego lokalu projektuje się przekształcić na pomieszczenie kotłowni. Na poziomie I piętra, dostępne z klatki schodowej są cztery lokale mieszkalne. Na poziomie poddasza, dostępne z klatki schodowej jest pięć mieszkań i pomieszczenie strychu. Budynek będzie pełnić dotychczasową funkcję. Przedmiotowy budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w części jest przeznaczony pod działalność usługową.

16. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 35, 44, 58 cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cem.-wap., od strony zewnętrznej tynkiem. Ściany wewnętrzne murowane z cegieł pełnych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubość ścian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropy między piętrowe drewniane. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Budynek wyposażony jest w kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
17. Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą wraz z robotami towarzyszącymi i wewnętrzną instalacją gazową przy Ul. Ofiar Terroru 70 w Rydułtowach w ramach zadania p.n. ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach", w tym:
1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującego wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku i robót towarzyszących,
2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
3) projekt części elektrycznej,
4) projekt wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową.
18. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku, adaptacją pomieszczenia na kotłownię oraz wymianą źródła ogrzewania z indywidualnych pieców węglowych na centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni gazowej. Projekt przewiduje termomodernizację, przebudowę i remont przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto planuje się podłączenie budynku do sieci gazociągowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
19. Zakres robót obejmuje:
1) izolację i ocieplenie ścian fundamentów i piwnic,
2) termomodernizację i remont elewacji - docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z otynkowaniem oraz okładziną z płytek klinkierowych,
3) odtworzenie gzymsów i innych elementów dekoracyjnych,
4) hydrofobizację powierzchni ścian do wys. 2m wokół budynku,
5) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
6) ocieplenie ścian wewnętrznych strychu,
7) remont schodów zewnętrznych,
8) wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
9) wymianę parapetów wewnętrznych,
10) wymianę rynien i rur spustowych,
11) wymianę stolarki okiennej,
12) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
13) montaż zadaszenia przed wejściem do budynku,
14) wygospodarowanie pomieszczenia kotłowni gazowej (wraz z zabezpieczeniem ppoż przegród budowlanych),
15) wymianę elementów konstrukcji więźby dachowej,
16) docieplenie oraz remont dachu z wymianą pokrycia i wyłazu, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów,
17) wymianę obróbek blacharskich kominów,
18) likwidację naświetli z zamurowaniem otworów w ścianach i ich zasypaniem,
19) remont i wykonanie opaski wokół budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół budynku zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
20) roboty wykończeniowe i naprawcze po robotach wewnątrz budynku,
21) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
22) modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z częścią sanitarną projektu technicznego),
23) wyposażenie budynku w kocioł gazowy jednofunkcyjny z automatyką,
24) zakup i montaż kuchenek elektrycznych dwupalnikowych, ustawiane na blacie o mocy wynoszącej min. 2,5kW, kolor biały,
25) podłączenie kuchenek elektrycznych (zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego),
26) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie związanym z termomodernizacją (zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego),
27) wymianę instalacji odgromowej (zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego),
28) montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z ekspertyzą ornitologiczno- chiropterologiczną.

ZADANIE NR 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, tj.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap VI (budynek przy Ul. Adama Mickiewicza 6).

20. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Adama Mickiewicza 6 w Rydułtowach, na dz. nr ewid.1284/80, obręb Rydułtowy Górne. Kategoria obiektu budowlanego - XIII. Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej, bezpośrednio na klatkę schodową. Z klatki schodowej prowadzi zejście do piwnicy, w której zlokalizowanych jest 5 komórek lokatorskich dostępnych z korytarza. Na poziomie parteru, dostępne z klatki schodowej, znajdują się trzy lokale mieszkalne. Na poziomie I piętra, dostępne z klatki schodowej są trzy lokale mieszkalne. Na poziomie poddasza, dostępne z klatki schodowej są dwa mieszkania i trzy pomieszczenia strychu. Na poddaszu projektuje się wydzielenie powierzchni przeznaczonej na kotłownię gazową. Budynek będzie pełnić dotychczasową funkcję. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.
21. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 38, 42, 55 cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cem.-wap., od strony zewnętrznej tynkiem. Ściany wewnętrzne murowane z cegieł pełnych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Budynek wyposażony jest w kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
22. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacje projektowe, w tym przedmiary robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą wraz z robotami towarzyszącymi przy Ul. Adama Mickiewicza 6 w Rydułtowach w ramach zadania pod nazwą: ,, Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach", w tym:
1) projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującego wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku i robót towarzyszących,
2) projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody,
3) projekt części elektrycznej.
Uwaga: W ramach robót budowlanych nie będą przeprowadzone prace związane z instalacją i wyposażeniem kotłowni gazowej oraz technologią kotłowni gazowej oraz instalacją solarną.
W przedmiarach w pliku kalkulacja własna wskazane są pozycji przedmiaru, których nie należy wycenić!
23. Zakres ww. opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem przegródzewnętrznych budynku, adaptacją pomieszczenia na kotłownię oraz wymianą źródła ogrzewania z indywidualnych pieców węglowych na centralne ogrzewanie. Projekt przewiduje termomodernizację, przebudowę i remont przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto planuje się modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
24. Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentów i piwnic,
2) remont elewacji - docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z otynkowaniem,
3) wykonanie hydrofobizacji powierzchni ścian do wys. 2,4m wokoł budynku,
4) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
5) remont schodow zewnętrznych,
6) wymianę daszku nad wejściem do budynku,
7) wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
8) wymianę parapetów wewnętrznych,
9) wymianę rynien i rur spustowych,
10) wymianę stolarki okiennej,
11) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
12) wygospodarowanie pomieszczenia kotłowni gazowej wraz z zabezpieczeniem ppoż przegród budowlanych,
13) wymianę elementów konstrukcji więźby dachowej,
14) docieplenie oraz remont dachu z wymianą pokrycia i wyłazu wraz z wykonaniem komunikacji dachowej,
15) wymianę obróbek blacharskich,
16) remont kominów,
17) wymianę obróbek blacharskich kominów,
18) remont i wykonanie opaski wokół budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół budynku,
19) roboty wykończeniowe i naprawcze po robotach wewnątrz budynku,
20) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
21) modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z częścią sanitarną projektu technicznego),
22) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie związanym z termomodernizacją (zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego),
23) zakup i montaż kuchenek elektrycznych dwupalnikowych,
24) wykonanie instalacji AZART,
25) wymiana instalacji odgromowej (zgodnie z częścią elektryczną projektu technicznego),
26) montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z ekspertyzą ornitologiczno- chiropterologiczną.

CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45110000-1, 45453100-8, 45262520-2, 45223200-8, 45261000-4, 45400000-1, 44220000-8, 45320000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00464070, BP.271.000037.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy posługiwać się znakiem
sprawy względnie ID postępowania.
3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się
Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.4. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości, co
najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie
jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania
plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w
kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty". 6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego
katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowy opis został zawarty w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, z
siedzibą przy Ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 2) inspektor ochrony danych jest dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod
adresem e-mail iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji przewidzianym dla projektów współfinansowanych ze środków UE,
tj.: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013 oraz aktualnymi wytycznymi w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa powyżej, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6,
stosuje się odpowiednio, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/697226
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-14 12:00
Miejsce składania ofert: platofrma zakupowa

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.