Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wsparcia dla Centrum Przetwarzania Danych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wsparcia dla Centrum Przetwarzania Danych

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222625279, Faks: +48 222625274
zamowienia@knf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222625279,
Termin składania ofert: 2022-12-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcia dla Centrum Przetwarzania Danych UKNF przez 36 miesięcy

Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.50.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług:

1) serwisu pogwarancyjnego dla następujących systemów zlokalizowanych w CPD:

a) Komory IT wraz z monitoringiem warunków w szafach IT w oparciu o RiZone,

b) systemu klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji dla potrzeb CPD,

c) systemu zasilania gwarantowanego UPS CPD,

d) instalacji elektrycznych CPD z wyłączeniem rozdzielnic głównych serwerowni RGS1 i RGS2,

e) rozdzielnic głównych serwerowni RGS1 i RGS2

- polegający na przyjmowaniu od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących Awarii lub Usterek (zwanych dalej ,,Zgłoszeniami"), obsługi tych Zgłoszeń oraz przeprowadzaniu przeglądów okresowych, gdzie pierwszy przegląd wykonany po zawarciu Umowy jest traktowany jako przegląd zerowy, zgodnie z parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy zwanych dalej łącznie ,,Częścią I";

2) serwisu systemów wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru w CPD N6E polegających na przyjmowaniu od Zamawiającego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie dla Centrum Przetwarzania Danych UKNF przez 36 miesięcy cz. I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa Ul. Niedźwiedzia 6e

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie cz. I jest świadczenie przez Wykonawcę usług:

1) serwisu pogwarancyjnego dla następujących systemów zlokalizowanych w CPD:

a) Komory IT wraz z monitoringiem warunków w szafach IT w oparciu o RiZone,

b) systemu klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji dla potrzeb CPD,

c) systemu zasilania gwarantowanego UPS CPD,

d) instalacji elektrycznych CPD z wyłączeniem rozdzielnic głównych serwerowni RGS1 i RGS2,

e) rozdzielnic głównych serwerowni RGS1 i RGS2

- polegający na przyjmowaniu od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących Awarii lub Usterek (zwanych dalej ,,Zgłoszeniami"), obsługi tych Zgłoszeń oraz przeprowadzaniu przeglądów okresowych, gdzie pierwszy przegląd wykonany po zawarciu Umowy jest traktowany jako przegląd zerowy, zgodnie z parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy zwanych dalej łącznie ,,Częścią I";

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii systemu Komory IT / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Usterki systemu Komory IT / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii pozostałych systemów, których dotyczy wsparcie Wykonawcy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Usterki pozostałych systemów, których dotyczy wsparcie Wykonawcy / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie dla Centrum Przetwarzania Danych UKNF przez 36 miesięcy cz. II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa Ul. Niedźwiedzia 6e

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie cz. II jest świadczenie przez Wykonawcę usług:

serwisu systemów wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru w CPD N6E polegających na przyjmowaniu od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących Awarii lub Usterek (zwanych dalej ,,Zgłoszeniami"), obsługi tych Zgłoszeń oraz przeprowadzaniu przeglądów okresowych, gdzie pierwszy przegląd wykonany po zawarciu Umowy jest traktowany jako przegląd zerowy, zgodnie z parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej ,,Częścią II".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii systemów wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Usterki systemów wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 72611000

Dokument nr: 662338-2022, DZA-DZAZZP.2610.50.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest pani Małgorzata Słapek-Jabłońska.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa Ul. Niedźwiedzia 6e

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2022

Kontakt:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010902185
Piękna 20
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-549
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Słapek-Jabłońska
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625279
Faks: +48 222625274

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.