Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup pierwszego wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup pierwszego wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713201031
gabriela.janeczek-kantecka@upwr.edu.pl
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,109196,a8c271a00ad0f17a717305acc39f4f87.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 713201031
Termin składania ofert: 2023-01-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Biologii Stosowanej w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodn.

Numer referencyjny: I0CZZ000.271.104.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Biologii Stosowanej w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania:

ZADANIE 1 - LISTA PODSTAWOWA (CIT-CBS)

1.1 - Dygestoria - szt. 28

1.2 - Szafy wentylowane na odczynniki - szt. 6

1.3 - Okapy laboratoryjne i przegubowe ramiona odciągowe - szt. 4

ZADANIE 2 - LISTA UZUPEŁNIAJĄCA

1.1 - Dygestoria - szt. 5

1.2 - Szafy wentylowane na odczynniki - szt. 25

1.3 - Okapy laboratoryjne i przegubowe ramiona odciągowe - szt. 18

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania:

ZADANIE 1 - LISTA PODSTAWOWA (CIT-CBS)

1.1 - Dygestoria - szt. 28

1.2 - Szafy wentylowane na odczynniki - szt. 6

1.3 - Okapy laboratoryjne i przegubowe ramiona odciągowe - szt. 4

ZADANIE 2 - LISTA UZUPEŁNIAJĄCA

1.1 - Dygestoria - szt. 5

1.2 - Szafy wentylowane na odczynniki - szt. 25

1.3 - Okapy laboratoryjne i przegubowe ramiona odciągowe - szt. 18

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin dostawy nie dłuższy niż 16 tygodni liczonych od daty zawarcia umowy;

2. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, może ulec skróceniu przez Wykonawcę na warunkach określonych w Rozdziale 17 SWZ.

CPV: 39180000

Dokument nr: 665384-2022, I0CZZ000.271.104.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,109196,a8c271a00ad0f17a717305acc39f4f87.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,109196,a8c271a00ad0f17a717305acc39f4f87.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2023

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/03/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022

Kontakt:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-53-54
C.K. Norwida 25
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
50-375
Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Janeczek-Kantecka
E-mail: gabriela.janeczek-kantecka@upwr.edu.pl
Tel.: +48 713201031

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.