Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup narzędzi ręcznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup narzędzi ręcznych

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7604
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/66353/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7604
Termin składania ofert: 2022-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX/ Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne:
2.1. Część 2, 4 i 5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania przedmiotu zamówienia równoważnego do wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do SWZ.
2.2. Część 1 i 3 - Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Załączniku nr 1 do SWZ.
a) przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Formularzu RFX/ Załączniku nr 1 do SWZ (identyczne lub lepsze);
b) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego w Formularz RFX wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
c) Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. rysunki, opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli
w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
5.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX.
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/09573/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
07-12-2022 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/66353/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
07-12-2022 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego G004.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Sposób składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikiem.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pawłowska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7604

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.