Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 26
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
Tel. : +48 91 418 22 60, Fax : +48 91 418 22 60
biblioteka@biblioteka-goleniow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. : +48 91 418 22
Termin składania ofert: 2022-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę stolarki okiennej i parapetów w czterech pomieszczeniach administracyjnych w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.

3. Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie - cztery pomieszczenia administracyjne.

3.1 Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie - cztery pomieszczenia administracyjne, o następującej charakterystyce:

profil biały z PVC z uszczelką w kolorze czarnym;
okno trzyskrzydłowe (5 szt) o kwaterach: uchylno-rozwierna, rozwierna i uchylno-rozwierna z mikrowentylacją (z obniżonymi klamkami);
okno dwuskrzydłowe (1 szt.) o kwaterach: uchylno-rozwierna, rozwierna
z mikrowentylacją (z obniżonymi klamkami);
szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła 0,78 W/m2K
klamki Swing Secustic - białe (17 szt);
parapety wewnętrzne - białe postforming; 6 szt.;
parapety zewnętrzne - białe, stalowe; 6 szt.

3.1.2. Ilość, wymiary okien i parapetów przeznaczonych do wymiany podane są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.1.3. Wymiana stolarki okiennej i parapetów obejmuje następujący zakres robót (podzielonych na II etapy):

I etap:

zakup lub wykonanie nowych okien;

II etap:

demontaż starych okien;
demontaż starych parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych);
montaż nowych okien;
montaż nowych parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych);
naprawa ościeży i elewacji zewnętrznej polegająca na uzupełnieniu ewentualnych ubytków tynku powstałych przy demontażu stolarki;
wykonanie obróbek stolarki okiennej wewnątrz pomieszczenia, w tym uzupełnienie tynków;
uporządkowanie stanowiska pracy wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych (zgodnie z aktualnymi przepisami o odpadach, Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i jest odpowiedzialny za ich gospodarowanie);
poinstruowanie Zamawiającego o sposobie konserwacji okien, zasadach funkcjonowania mikrowentylacji, itp.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 14.12.2022 r do godz. 13.00.
Oferta może zostać dostarczona drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

lub w formie pisemnej na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72 - 100 Goleniów

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:

I etap - zakup lub wykonanie okien wraz z parapetami - do dnia 30.12.2022 r.;

II etap - montaż wraz z obróbką tynkarską, wywozem materiałów rozbiórkowych oraz utylizacją - do dnia 30.06.2023 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3.1.4. Kształt strony frontowej okien musi być zbliżony do istniejących okien w budynku Zamawiającego.

3.1.5. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Koszt poniesiony w celu zebrania niezbędnych do przygotowania oferty informacji ponosi oferent.

3.1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

3.2. Kryterium wyboru oferty:

3.2.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90

Okres gwarancji

10

3.2.2. Oferta z najniższą ceną oraz najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

Sposób oceny ofert:

Najniższa cena oferty

Ilość punktów = ---------------------------------------- x 90

Cena badanej oferty

Punkty za okres gwarancji będą obliczane według następującego wzoru:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

- 36 miesięcy do 47 miesięcy - otrzyma 5 punktów;

- 48 miesięcy do 59 miesięcy - otrzyma 7 punktów;

- 60 miesięcy i więcej - otrzyma 10 punktów.

3.2.3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
5. Składanie ofert:

5.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

5.2. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

5.3. Do złożonej oferty cenowej Wykonawca musi dołączyć podpisane oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
5.6. W przypadku składania ofert na piśmie o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.