Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa fabrycznie nowych masztów oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych masztów oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel.0857439292, tel. 85 7439 381
klebkowska@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.0857439292, tel.
Termin składania ofert: 2022-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie następujących usług:
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych masztów oświetleniowych
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na potrzeby Wydziały Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dokument nr: ZK-VII.2600.40.2022.KŁK

Składanie ofert:
V. Sposób przygotowania oferty.
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty
powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi
załącznikami drogą elektroniczną na adres: klebkowska@bialystok.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 05 grudnia 2022 r.
na adres wskazany w pkt.1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,DOSTAWA fabrycznie nowych masztów
oświetleniowych - nr sprawy ,,ZK-VII.2600.40.2022".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia 20.12.2022 r.

Wymagania:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.
1. Posiadać potencjał techniczny i osobowy, tj. prowadzić dystrybucję oferowanego
sprzętu.
2. Prowadzić obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w szczególności załatwienie
wszelkich spraw z serwisem producenta.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę.
IV. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami: Cena - 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
VI. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne
i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Ignaciuk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku tel. 85 7439 381, e- mail: hignaciuk@bialystok.uw.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.