Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót kominiarskich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót kominiarskich

Data zamieszczenia: 2022-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/78/XI/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót oraz STWiORB.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemianowice Śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót oraz STWiORB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długośc okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 45453000

Dokument nr: 664594-2022, ZP-MPGKiM/78/XI/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpgkim.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemianowice Śląskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022

Kontakt:
Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22A Katowicki
41-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Klita
E-mail: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.