Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa Pręt

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa Pręt

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna
Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
662013835
pawel.chojnacki@leonardocompany.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137058
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: 662013835
Termin składania ofert: 2022-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 39/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0329/19 - Optymalizacja i poprawa konstrukcji łopaty wirnika nośnego śmigłowca Sokół przy użyciu nowych materiałów kompozytowych i technologii produkcji

Część 1
DOSTAWA Pręt 1.4021 Fi 60

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa materiału - Pręt 1.4021 zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. (Załącznik nr 2).

CPV: 14622000-7

Dokument nr: 2022-28263-137058, 39/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnik
Miejscowość
Świdnik

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmian harmonogramu realizacji projektu przez Zamawiającego,
- warunków płatności, pod warunkiem obustronnej, pisemnej zgody;
- zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej oraz za obustronną pisemną zgodą stron).
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania - oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu.
Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Dostawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia:
- siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac;
- stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac.
- innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Dostawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Dostawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Dostawca.
- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy - termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów;
- konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 2, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-30
Data ostatniej zmiany
2022-11-30 15:39:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 %.
Ocena końcowa oferty będzie obliczana według wzoru:
W = ( Cmin/Cn ) x 100 pkt
gdzie:
W - wartość punktowa ocenianej oferty
Cmin - minimalna cena netto wśród składanych ofert
Cn - cena netto ocenianej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Chojnacki
tel.: 662013835
e-mail: pawel.chojnacki@leonardocompany.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.