Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu i wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: BMT S.C Justyna Sobel, Adam Michalczyk
Rynek 6
44-300 Wodzisław Śląski
powiat: wodzisławski
500046606
bsobel@tlen.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136907
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: 500046606
Termin składania ofert: 2022-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie konkurencyjności firmy oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.14.02.00-24-00D7/21 - Utrzymanie konkurencyiności firmy oraz utworzenie nowych miejsc pracy

Część 1
DOSTAWA sprzętu informat. monitoringu, wykonanie str. intern

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Część 1: DOSTAWA sprzętu informatycznego i monitoringu oraz wykonanie strony internetowej.
w tym:
o dostawa przenośnego zestawu do monitoringu rejestrator kamery wi-fi,
o dostawa stacjonarnego zestawu do monitoringu magazyn,
o dostawa komputera stacjonarnego do obsługi księgowej,
o dostawa laptopów,
o dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,
o rozszerzenie oprogramowania komputerowego,
o dostawa programu komputerowego R-2 płatnik,
o dostawa zestawu do monitoringu wraz z systemem alarmowym,
o dostawa zestawu monitoringu do ogródka,
o dostawa rejestratora czasu pracy z zestawem alarmowym+ ups i wzmacniacz sygnału,
o utworzenie nowej strony internetowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 1 została ujęta w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 2
DOSTAWA mebli gastronomicznych oraz biurowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
2) Część 2: DOSTAWA mebli gastronomicznych oraz biurowych.
W tym w ramach części 2:
o dostawa zabudowy baru,
o dostawa szafy na dokumenty księgowe,
o dostawa biurka z szufladami.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 2 została ujęta w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 3
DOSTAWA hali namiotowej (wariant 1)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
3) Część 3: DOSTAWA hali namiotowej (wariant 1).
W tym w ramach części 3:
o dostawa hali namiotowej,
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 3 została ujęta w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 4
DOSTAWA agregatu z rozdzielnią oraz nagrzewnicy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
4) Cześć 4: DOSTAWA agregatu z rozdzielnią oraz nagrzewnicy.
W tym w ramach części 4
o dostawa agregatu prądotwórczego z rozdzielnią prądu do agregatu,
o dostawa nagrzewnicy olejowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 4 została ujęta w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 5
DOSTAWA urządzeń gastronomicznych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
5) Część 5: DOSTAWA urządzeń gastronomicznych.
W tym w ramach części 5:
o dostawa lodówki podblatowej,
o dostawa zmywarko wyparzarki,
o dostawa zmywarki do talerzy- kapturowej,
o dostawa automatu do bitej śmietany,
o dostawa pieca konwekcyjnego,
o dostawa zgrzewarki,
o dostawa lamp grzewczych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 5 została ujęta w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 6
DOSTAWA hali namiotowej (wariant 2)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
6) Część 6: DOSTAWA hali namiotowej (wariant 2).
W tym w ramach części 6:
o dostawa hali namiotowej,
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 6 została ujęta w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego nr 3/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 30200000-1, 30213100-6, 32323500-8, 35125200-8, 42962000-7, 48000000-8, 72413000-8, 39130000-2, 39516000-2, 39522530-1

Dokument nr: 2022-16983-136907, 3/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-08

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej między Zleceniodawcą i Wykonawcą możliwe są jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, za zgodą obu Stron. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
i) zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w tym aktów prawa miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
ii) zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie, zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.
b) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:
i) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
iii) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy dostawy / usługi realizacja usługi uruchomienia sprzedaży on-line oraz realizacji usługi uruchomienia monitoringu wizyjnego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-30
Data ostatniej zmiany
2022-11-30 15:45:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania)
Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania) Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie: CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania) Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie: CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania) Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie: CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania) Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie: CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena: (maksymalnie 60 punktów do uzyskania) Cena (C) - maksymalnie 60 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 60 gdzie: CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
czas dostawy (mak. 40 pkt)
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V).
- 10 dni przed terminem - 40 pkt.
- 7 dni przed terminem - 20 pkt.
- 2 dni przed terminem - 10 pkt.
- w pozostałych dniach do termin: 0 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Bartosz Sobel
tel.: 500046606
e-mail: bsobel@tlen.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.