Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace rozbiórkowe budynków i budowli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace rozbiórkowe budynków i budowli

Data zamieszczenia: 2022-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki
ul. Ogrodnicza 6/8
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
tel.: +48 42 716-42-59, fax: +48 42 719-07-36
grotniki@lodz.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 42 716-42-
Termin składania ofert: 2022-12-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki
ogłasza przetarg nieograniczony
Na prace rozbiórkowe budynków i budowli znajdujących się na terenie Nadleśnictwa
Grotniki.
Przedmiotem przetargu są prace budowlane polegające na:
a) Rozbiórce budynku mieszkalnego nr inw. 110/526, budynku gospodarczego nr inw.
108/525, budynków wc, studni z kręgów betonowych, grilla ogrodowego, ogrodzenia z
siatki położonych w Zgierzu, Ul. Chełmska 2 (obręb ewidencyjny Zgierz - 130, dz. nr
241).
b) Rozbiórce budynku stodoły nr inw. 108/141, olbory nr inw. 108/94 oraz fragmentu
ogrodzenia położonych w gm. Zgierz, miejscowość Ustronie, Ul. Brzozowa 12 (obręb
ewidencyjny Ustronie, dz. nr 900/21).
Zakres prac do wykonania:
a) Rozbiórka części nadziemnych budynków i przynależności wraz z transportem.
b) Rozbiórka części podziemnych budynków i przynależności wraz z transportem.
c) Zasypanie piaskiem i humusem pozostałości po fundamentach wraz z niwelacją
terenu.
d) Utylizacja eternitu i wszelkich pozostałości po rozbiórce oraz dostarczenie
dokumentów potwierdzających utylizację.
2
Szczegółowy zakres poszczególnych prac zawarty jest w projektach rozbiórek oraz
kosztorysach nakładczych.
Wszelkie prace związane z usunięciem i utylizacją eternitu muszą odbywać się zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.

Dokument nr: S.270.8.2021

Składanie ofert:
d) Oferty należy przesłać (złożyć) w sekretariacie Nadleśnictwa w opieczętowanej
kopercie z napisem "Prace rozbiórkowe" w terminie do dnia 06.12.2022r. do
godz.1000.

Miejsce i termin realizacji:
c) termin realizacji zamówienia: do 30.12.2022r.

Wymagania:
Warunki przetargu:
d) warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT, po
podpisaniu protokołu odbioru wykonanych robót

e) Do oferty należy dołączyć:
? formularz oferty (załącznik nr 1), na którym zostanie podana cena netto, podatek VAT
i kwota brutto,
? W przypadku spółek cywilnych oferent musi załączyć kopię aktualnej umowy spółki,
? uprawnienia kierownika budowy do wykonywania określonej działalności lub czynności
(kierowanie robotami budowlanymi).
f) Ofertę należy złożyć po wcześniejszym zapoznaniu się z obiektami do rozbiórki i
ujęciu w ofercie cenowej wszelkich niezbędnych elementów do realizacji rozbiórki w
tym koszty ewentualnej naprawy dróg dojazdowych (leśnych) w przypadku ich
uszkodzenia podczas wywozu pozostałości po rozbiórce.
h) Komisja wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi określone w przetargu i
opiewającą na najniższą kwotę określoną w oparciu o załączoną dokumentację
techniczną rozbiórki i wizję terenową.
i) Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, również w
przypadku, gdy najniższa oferowana kwota przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na prace rozbiórkowe.
j) Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie ogłoszona pisemnie na tablicy
ogłoszeń Nadleśnictwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa
k) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany telefonicznie i pocztą
elektroniczną o terminie podpisania umowy.
l) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych
do niniejszego zamówienia z uwagi na jego wartość nie stosuje się przepisów tej
ustawy.
UWAGA: Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej faktycznego doręczenia do
sekretariatu Nadleśnictwa Grotniki.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krzysztofa Żełudziewicza w dni robocze w
godz.900-1400, tel. (042) 716 42 59.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.