Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
Tel.: +48 606206214
przetargi@kancelariajiz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 606206214
Termin składania ofert: 2023-01-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii" w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: ZP.271.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - instalacje fotowoltaiczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łowicz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

Część 1 - instalacje fotowoltaiczne:

1) panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy - ilość instalacji:

o 35 szt. o mocy 3,24 kWp,

o 63 szt. o mocy 4,32 kWp,

o 40 szt. o mocy 5,40 kWp,

o 44 szt. o mocy 6,48 kWp.

2) panele fotowoltaiczne na budynkach gminy - ilość instalacji:

o 1 szt. o mocy 4,68 kWp,

o 1 szt. o mocy 5,76 kWp,

o 1 szt. o mocy 14,40 kWp,

o 1 szt. o mocy 15,12 kWp,

o 1 szt. o mocy 18,00 kWp,

o 1 szt. o mocy 20,88 kWp,

o 1 szt. o mocy 22,32 kWp,

o 1 szt. o mocy 39,96 kWp

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - kotły na biomasę

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621200 Kotły grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łowicz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

Część 2 - kotły na biomasę:

1) kotły na biomasę - ilość instalacji:

o 3 szt. o mocy 15 kW,

o 2 szt. o mocy 20 kW,

o 5 szt. o mocy 25 kW,

o 1 szt. o mocy 30 kW,

o 1 szt. o mocy 34 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09331200, 45300000, 71320000, 45310000, 44621200, 45330000, 45331000, 45332200

Dokument nr: 678230-2022, ZP.271.13.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2023
Czas lokalny: 10:30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łowicz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2022

6. Wadium w wysokości:

Część 1: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Część 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Kontakt:
Gmina Łowicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 75014831900000
ul. Długa 12
Łowicz
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
99-400
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.