Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126173595, Faks: +48 126173363
dzp@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 126173595,
Termin składania ofert: 2023-01-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziału Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-721/22

Numer referencyjny: KC-zp. 272-721/22
II.1.2)Główny kod CPV
38520000 Skanery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziału Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-721/22, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4.1 SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziału Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-721/22, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4.1 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

Nr Nazwa kryterium Waga

1. Cena - 60%;

2.Okres gwarancji 40%

CPV: 38520000

Dokument nr: 678605-2022, KC-zp. 272-721/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie ,,Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.agh.edu.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2022

Kontakt:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Breguła
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.