Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-12-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
ul. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223041111/223, Faks: +48 223041114
zamowienia@tbspolnoc.pl
https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 223041111/
Termin składania ofert: 2023-01-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy Ul. Jagiellońskiej w Warszawie

Numer referencyjny: TBS/PZP/7/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze, z niezbędną infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 12/7 w obr. 4-18-11 przy Ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze, z niezbędną infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 12/7 w obr. 4-18-11 przy Ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

Szczegółowy Opis potrzeb i wymagań dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do OPiW.

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 7 do OPiW.

Zamawiający jednak zastrzega, że z uwagi na tryb prowadzonego postępowania (dialog konkurencyjny) dokument ten ma charakter wstępny (nieostateczny) i szczegółowe wymagania będą przedmiotem dialogu.

Zamawiający podczas dialogu może omawiać z zaproszonymi Wykonawcami wszystkie warunki zamówienia. Przedmiotem dialogu będzie wypracowanie m.in.: sposobu realizacji zamówienia, podziału na etapy, terminów, zasad odbiorów, zasad płatności, zasad i zakresu odpowiedzialności, warunków umownych, wysokości zabezpieczenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 340
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

CPV: 71221000, 71222000

Dokument nr: 686080-2022, TBS/PZP/7/2022

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbs.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2022

Kontakt:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: TBS/PZP/3/2020
ul. Pełczyńskiego 30
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Morawska
E-mail: zamowienia@tbspolnoc.pl
Tel.: +48 223041111/223
Faks: +48 223041114

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.