Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
Telefon: 32 227 40 91
sekretariat@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 227 40 9
Termin składania ofert: 2023-01-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia ofert - remont instalacji elektrycznej. Wspólnota Mieszkaniowa nr 33/IV Ul. Elfów 32

ZAPROSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 33/IV reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą przy Ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na a wykonanie robót budowlanych w zakresie: remont instalacji elektrycznej w nieruchomości przy Ul. Elfów 32 w Tychach,
Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w załączonym przedmiarze robót.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30.01.2023 r. w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, SEKRETARIAT (pokój nr 15), Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.tychy.pl

Miejsce i termin realizacji:
1/ Termin realizacji robót: 31.12.2023

Wymagania:
Wymagania Zamawiającego:
2/ Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu Zamawiającego faktury VAT

3/ Gwarancja jakości na wykonane roboty winna zostać udzielona na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.

4/ Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

5/ Dysponowanie osobą/mi posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz uprawnieniami elektryczne SEP (D i E)

6/ aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej

III. Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty, to wartość ogółem ceny kosztorysowej z podatkiem VAT.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót, metodą szczegółową według podstaw wyceny podanych przez Zamawiającego.
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie pozycje przedmiaru robót i nakłady norm w wielkościach podanych we wskazanych katalogach norm.
Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz druku oferty

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do niniejszego zaproszenia

- kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej, aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa oraz kserokopia uprawnień SEP (D i E)

- aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
2/ przedmiar robót

VII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa

na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.