Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty remontowo-budowlane

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty remontowo-budowlane

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biurowiec S.M." Śródmieście"
ul.Jasnogórska 9
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel: 032/ 231 34 56, wewn. 18, 19., tel. 231-34-56 12, tel. 231-34-56 40, 231-34-56 12
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 7 000,00zł
Nr telefonu: tel: 032/ 231 34 56, wewn. 18, 19., tel. 231-34-56
Termin składania ofert: 2023-02-10
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Śródmieście" w Gliwicach, Ul. Jasnogórska 9 ogłasza przetarg na roboty remontowo-budowlane o wartości powyżej 40 000zł netto w 2023r. w zakresie:
roboty ogólnobudowlane
termomodernizacja budynków
roboty instalacyjne ( wod.-kan., c.o., gaz.)
roboty instalacyjne ( elektryczne i odgromowe )
remonty dachów oraz konserwacja dachów papowych ( w przeliczeniu na 1m2 dachu )
remonty nawierzchni asfaltowych i brukowych ( w przeliczeniu na 1m2 nawierzchni)
dźwigi (remonty dźwigów, budowa dźwigów, montaż platform dla osób niepełnosprawnych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

I etap - składanie ofert ogólnych (w zakresie określonym w punkcie 1)

II etap - składanie szczegółowych kosztorysów ofertowych przez firmy zakwalifikowane do II etapu.

Zakres przetargu będzie obejmować grupy robót budowlano-instalacyjnych, przewidywanych do wykonania

w całym 2023 roku w poszczególnych branżach.

Otwarcie ofert: 2. O wynikach I etapu przetargu oraz szczegółach II etapu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do dnia 03.03.2023r.

Składanie ofert:
Oferty ogólne należy składać w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 10.02.2023r. do godz. 1400.
Na kopercie należy umieścić adnotację: I ETAP - GRUPA ROBÓT: ..........................................................

Wymagania:
Warunkiem przystąpienia do I etapu przetargu jest przedłożenie następujących danych (w podanej kolejności):
składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
warunki płatności
warunki i okres gwarancji na wykonane prace
ogólne informacje o firmie oraz ilości zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach zawodowych (kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót oraz przynależności do Izby Budowlanej)
wyciąg z aktu rejestracji firmy
oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych zrealizowanych prac
polisa ubezpieczeniowa
W przypadku składania ofert na kilka grup na kopercie należy wyraźnie wypunktować grupy robót.
3.Firmy zakwalifikowane przez Spółdzielnię do II etapu przetargu zobowiązane będą do:

wykupienia w siedzibie Spółdzielni materiałów przetargowych do ofert szczegółowych w cenie

50, 00 zł + VAT / pakiet tematyczny (od dnia 06.03.2023r. - pokój nr 102-103 w godz. 1000 - 1300 )

wpłacenia wadium w kwocie 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) do dnia 03.2023r.

Nr konta - O. K. B. S. O/ Gliwice 33 8454 1079 2005 0000 5832 0004 (prosimy o xero przelewu)

- Kosztorysy ofertowe szczegółowe należy składać w zamkniętych, opisanych i opieczętowanych kopertach

(na każdą grupę robót osobno) w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 24.03.2023r. do godz. 1400.

Na kopertach umieścić adnotację: II ETAP - GRUPA ROBÓT: .......................................
4.O wynikach II etapu przetargu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do 28.04.2023r.
5. Zawarcie umowy będzie podstawą do zwrotu wadium firmie Wygrywającej przetarg.

6. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, nastąpi po rozstrzygnięciu przetarguw terminie do 28.04.2023r.
8.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego.

9. Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.

10. Zamawiający w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy może ustalić kwotę pieniężną zabezpieczenia, podlegającą wpłacie przez wyłonionego w przetargu Oferenta przed podpisaniem umowy lub ustalić inny sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. W przypadku zawarcia umowy powyżej 100 000zł netto zamawiający określi i pobierze kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 2% wartości netto tej umowy.

12. Spółdzielnia zaleca zainteresowanym przed wykonaniem kosztorysów ofertowych dokonanie wizji na obiektach w celu konfrontacji zakresu robót z przedmiarami.

Kontakt:
7. Do udzielania dodatkowych informacji na temat przetargów uprawnieni są pracownicy Działu Technicznego tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.
13. W przypadku wątpliwości dot. zakresu robót ujętych w przedmiarach szczegółowych informacji udzielają :

inspektor nadzoru robót budowlanych p. Jerzy Styczyński (tel. 231-34-56 12)
inspektor nadzoru robót budowlanych p. Arkadiusz Lewandowski (tel. 231-34-56 40)
inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. Piotr Zawodny (tel. 231-34-56 12)
inspektor nadzoru robót instalacyjnych inż. Kazimierz Heil (tel. 231-34-56 40)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.