Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwis instalacji Magazynu Wysokiego Składowania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwis instalacji Magazynu Wysokiego Składowania

Data zamieszczenia: 2023-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 32-20-83-875, Faks: +48 32-20-83-720
przetargi@bs.katowice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718636
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 32-20-83-8
Termin składania ofert: 2023-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis instalacji Magazynu Wysokiego Składowania

Numer referencyjny: DTZ.201.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu (utrzymanie ruchu) instalacji magazynu wysokiego składowania wraz z automatycznym sterowaniem urządzeniami i informatycznym systemem zarządzania, zamawiania i wydawania książek czytelnikom.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
30232700 Centralna jednostka sterująca
30238000 Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
31110000 Silniki elektryczne
31155000 Falowniki
31211110 Panele kontrolne
31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
42000000 Maszyny przemysłowe
42140000 Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42418000 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku
42419100 Części dźwigów
42419800 Części przenośników
48151000 Komputerowy system sterujący
48612000 System zarządzania bazą danych
48820000 Serwery
50116100 Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego
50531400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
71356000 Usługi techniczne
71356100 Usługi kontroli technicznej
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
48921000 System automatyzacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu (utrzymanie ruchu) instalacji magazynu wysokiego składowania wraz z automatycznym sterowaniem urządzeniami i informatycznym systemem zarządzania, zamawiania i wydawania książek czytelnikom.

2. Serwis, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Instalacji, a w razie wystąpienia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania Instalacji (awaria Instalacji) ustalenie i usunięcie przyczyn i skutków nieprawidłowości,

b) prowadzenie obsługi technicznej OT1 (mały przegląd) Instalacji zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta, zgodnie z harmonogramem przeglądów (6 przeglądów w roku),

c) prowadzenie obsługi technicznej OT2 (średni przegląd) Instalacji zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta, zgodnie z harmonogramem przeglądów (5 przeglądów w roku),

d) prowadzenie obsługi technicznej OT3 (duży przegląd) Instalacji zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. Dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta, zgodnie z harmonogramem przeglądów(1 przegląd w roku),

e) wymianę uszkodzonych lub zużytych części składowych Instalacji na nowe włącznie z wszelkimi elementami eksploatacyjnymi. W przypadku części zamiennych starego typu wycofanych z produkcji dopuszcza się użycie części refabrykowanych lub adaptację części nowego typu (nowszej generacji) zgodnie z zaleceniami producenta, kompatybilnych z instalacją transportową firmy TGW Logistic Group. Części zamienne i środki serwisowe zapewnia i dostarcza na własny koszt Wykonawca,

f) zapewnienie gotowości do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii Instalacji (gotowość serwisowa):

-w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 do 15:00 z gwarantowanym czasem reakcji nie dłuższym niż 90 minut od zgłoszenia awarii Instalacji,

-w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch od 15:00 do 21:00 oraz w soboty w godz.ch od 7:30 do 15:30 z gwarantowanym czasem reakcji nie dłuższym niż 180 minut od zgłoszenia awarii Instalacji,

oraz gwarantowanym czasem usunięcia awarii nie dłuższym niż120 godzin od zgłoszenia awarii Instalacji,

g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej urządzeń transportu bliskiego(UTB)zgodnie z wymogami ustaw, norm, itd. oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej czynności serwisowych,konserwacyjnych,przeglądów, itd.

h) zapewnienie funkcjonalności systemów informatycznych WMS-LIBROMAG/MFC-GATEWAY odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu Instalacji,

i) utrzymanie systemu wydruków zamówień czytelniczych (rewersów), w którego skład wchodzi oprogramowanie zarządzające oraz obsługa techniczna drukarek igłowych,

j) wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz wszelkich danych odpowiedzialnych za pozycjonowanie i ruch księgozbioru w strukturze magazynowej,

k) wykonanie co 6 miesięcy i zdeponowanie u Zamawiającego kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemów zarządzających pracą instalacji magazynowej w tym sterowników PLC, parametrów falowników itd.,

l) adaptację urządzeń (modernizację) i adaptację oprogramowania zarządzającego w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych lub zużytych części składowych Instalacji na nowszej generacji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena (C) - 60%

B. Skrócenie czasu reakcji (S1) (pon-pt w godz. 7:00-15:00) - 20%

C. Skrócenie czasu reakcji (S2) (pon-pt w godz. 15:00-21:00 oraz w soboty w godz. 7:30-15:00) - 20%

Szczegółowy opis dotyczący kryteriów oceny ofert zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 50532000, 30214000, 30232700, 30238000, 31110000, 31155000, 31211110, 31682210, 42000000, 42140000, 42400000, 42418000

Dokument nr: 044864-2023, DTZ.201.1.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju nr 133.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718636

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023

Kontakt:
Biblioteka Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: 276878007
pl. Rady Europy 1
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-021
Polska
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Tel.: +48 32-20-83-875
Faks: +48 32-20-83-720

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.