Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż mebli

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż mebli

Data zamieszczenia: 2023-01-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż mebli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-10/23
II.1.2)Główny kod CPV
33192000 Meble medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania, w tym: zadanie nr 1.Meble do Poradni żywieniowej, zadanie nr 2.Regały

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, lecz żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zadania w wysokości 3% ceny całkowitej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble do Poradni żywieniowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NIO PIB, Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

- ,,Specyfikacja asortymentowo-cenowa" - załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ,

- Opis Przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.1-3.2 do SWZ,

- ,,Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy" - załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzulę informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w 2 / 11 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający zawarł w zapisach SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regały

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
39141100 Regały
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NIO PIB, Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

- ,,Specyfikacja asortymentowo-cenowa" - załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ,

- Opis Przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.1-3.2 do SWZ,

- ,,Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy" - załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzulę informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w 2 / 11 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający zawarł w zapisach SWZ

CPV: 33192000, 39141100

Dokument nr: 052707-2023, DO/DZ-381-1-10/23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c15a367-9bd0-11ed-b4ea-f64d350121d2

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NIO PIB, Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023

Kontakt:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-102
Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.