Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa produktów ropopochodnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa produktów ropopochodnych

Data zamieszczenia: 2023-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLREGIO S.A. Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
ul. Małachowskiego 9
50-084 Wrocław
powiat: Wrocław
monika.czubaszewska@polregio.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 3.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA produktów ropopochodnych

Numer referencyjny: Wr.240.171.2023
II.1.2)Główny kod CPV
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ropopochodnych, wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oleje silnikowe i przekładniowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 obejmuje dostawę produktów tj.:

Olej sprężarkowy LDAB-68 - 120l

Olej przemysłowy Pm 30/50-0-020 (olej osiowy uniwersalny) zgodny z Polską Normą PN-61/C -96097 - 12505l

OLEJ DO PRZEKŁADNIOWY CASTROL SYNTHETIC Optigear X220-160l

OLEJ MOBIL OIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90-260l

Olej sprężarkowy Shell Corena S4 R46-360l

Szczegółowy wykaz wraz z harmonogramem dostaw zawiera załącznik nr 1a do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Smary różne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24951100 Smary
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 obejmuje dostawę produktów tj.:

Smar do łożysk tocznych ŁT 4-S3 - 120kg

SMAR ALITEN N-2,55kg

Smar grafitowy-100kg

Smar do łożysk tocznych ISOFLEX TOPAS L152-5kg

SMAR LITOMOS EP23-10,2kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty inne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39831500 Samochodowe środki czyszczące
39831220 Środki odtłuszczające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 obejmuje dostawę produktów tj.:

Benzyna extrakcyjna-20l

Wd-40 preparat wielofunkcyjny z aplikatorem 450 ml-10 opakowań

Płyn do spryskiwaczy szyb zimowy-750l

Płyn do spryskiwaczy szyb letni-1600l

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09211000, 24951100, 39831500, 39831220

Dokument nr: 066000-2023, Wr.240.171.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polregio.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji opisane zostały w paragrafie 18 SWZ

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023

Kontakt:
POLREGIO S.A. Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
ul. Małachowskiego 9
Wrocław
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
50-084
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czubaszewska
E-mail: monika.czubaszewska@polregio.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.