Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obróbka cieplna spawów - PWHT

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obróbka cieplna spawów - PWHT

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Serwis Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
patrycja.obrebska@lotosserwis.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1481165,cad022c090d397cb8d2f75c1c18e615b.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LS/004/23/OS Obróbka cieplna spawów - PWHT na terenie Rafinerii Gdańskiej i bazy LOTOS Petrobaltic w Gdańsku oraz na terenie PKN Orlen (Włocławek i Płock) w 2023r.
Treść zapytania:
Gdańsk, dnia 03.02.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/004/23/OS
Szanowni Państwo,
Firma LOTOS Serwis Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:
,,Obróbka cieplna spawów - PWHT na terenie Rafinerii Gdańskiej i bazy LOTOS Petrobaltic w Gdańsku oraz na terenie PKN Orlen (Włocławek i Płock) w 2023r."
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Oferta cenowa Wykonawcy (pkt. 1 i 2).
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego:
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać kompleksową usługę obróbki cieplnej PWHT spawów na rurociągach (zgodnie z zakresem przewidzianym w Załączniku nr 1 - Oferta cenowa Wykonawcy).
Na potrzebę rozliczeń prac przewidzianych niniejszym postępowaniem zakupowym, Zamawiający stosuje poniższe definicje:
Lokalizacja
Teren instalacji przemysłowych (mogących być w czynnym ruchu) znajdujących się na obszarze:
1. Zakładów rafineryjnych w Gdańsku i LOTOS Petrobaltic w Gdańsku.
2. Zakładów PKN ORLEN w Płocku i we Włocławku.
Mobilizacja
Świadczenie usług w dniach PN-ND na podstawie zlecenia LOTOS Serwis rozliczane powykonawczo na podstawie zatwierdzonego przez LOTOS Serwis protokołu potwierdzającego faktycznie wykonane czynności obróbki cieplnej spawów wskazanych w zleceniu. Mobilizacja zawiera wszelkie koszty związane z dostarczeniem wymaganego sprzętu oraz niezbędnego do obsługi tego sprzętu personelu na teren zakładów rafineryjnych w Gdańsku oraz LOTOS Petrobaltic lub teren PKN ORLEN (Płock i Włocławek) z siedziby Wykonawcy.
Demobilizacja
Świadczenie usług w dniach PN-ND na podstawie zlecenia LOTOS Serwis rozliczane powykonawczo na podstawie zatwierdzonego przez LOTOS Serwis protokołu potwierdzającego faktycznie wykonane czynności obróbki cieplnej spawów wskazanych w zleceniu. Demobilizacja zawiera wszelkie koszty związane ze zwolnieniem wymaganego sprzętu oraz niezbędnego do obsługi tego sprzętu personelu z terenu zakładów rafineryjnych w Gdańsku oraz LOTOS Petrobaltic lub terenu PKN ORLEN (Płock i Włocławek) do siedziby Wykonawcy.
Zlecenie
Zamówienie w formie dokumentu wystawionego przez odpowiednią komórkę organizacyjną LOTOS Serwis zawierające zestawienie ilości styków, średnic rurociągów oraz lokalizację w której należy przeprowadzić obróbkę cieplną spawów. Uwaga! Na jednym zleceniu mogą znajdować się różne lokalizacje. Każda z nich jest liczona osobno w rozumieniu mobilizacji i demobilizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu prac w czasie realizacji pojedynczego zlecenia.
Rozliczanie prac
Rozliczanie prac dodatkowych będzie wykonane na podstawie zatwierdzonego przez LOTOS Serwis protokołu potwierdzającego ilość faktycznych roboczogodzin dla jednego urządzenia z obsługą. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac dodatkowych wymagana jest zgoda przedstawiciela LOTOS Serwis na wskazany zakres prac oraz faktyczną potrzebę.
2. Zamawiający zapewni:
a) W miarę możliwości (na wniosek Wykonawcy), odpłatnie, miejsce na zaplecze (socjalne, biura, magazyny i przyczepy itp.). Wykonawca po podpisaniu Umowy podpisze stosowne umowy (dzierżawy/najmu).
b) Rusztowania dostępowe spełniające wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami GK PKN ORLEN (Instrukcja - Wytyczne eksploatacji rusztowań - stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego).
c) Transport wewnętrzny niezbędnego sprzętu oraz personelu obsługi na terenie zakładów, na których będą zlecone prace oraz w miarę możliwości wsparcie żurawi (przy lokalizacjach znajdujących się na wyższych wysokościach).
d) Zasilanie w energię elektryczną niezbędną w przebiegu procesu obróbki cieplnej.
3. Wykonawca zapewni:
a) Wszystkie materiały, sprzęt, urządzenia i robociznę wraz z nadzorem niezbędnym do realizacji przedmiotowych prac. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zakupu (o ile będzie konieczne) wszystkich materiałów i/lub urządzeń od kwalifikowanych wytwórców (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego). Ewentualne odstępstwa od ww. wymagań muszą zostać wyraźnie wylistowane wraz z przyczynami ich poczynienia oraz wykonawca musi uzyskać zgodę od Zamawiającego.
b) Każdorazowo raport z przebiegu procesu obróbki cieplnej dla każdej spoiny osobno (będzie on podstawą do sporządzenia protokołu częściowego/końcowego prac).
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 1/2" - 2") [PLN] 1 szt.
2. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 3" - 6") [PLN] 1 szt.
3. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 8" - 12") [PLN] 1 szt.
4. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 14" - 24") [PLN] 1 szt.
5. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 1/2" - 2") [PLN] 1 szt.
6. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 3" - 6") [PLN] 1 szt.
7. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 8" - 12") [PLN] 1 szt.
8. Gdańsk - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 14" - 24") [PLN] 1 szt.
9. Gdańsk - Cena za mobilizację i demobilizację dla pojedynczego zlecenia [PLN] 1 szt.
10. Gdańsk - Cena za roboczogodzinę dla jednego urządzenia z obsługą [PLN] 1 szt.
11. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 1/2" - 2") [PLN] 1 szt.
12. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 3" - 6") [PLN] 1 szt.
13. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 8" - 12") [PLN] 1 szt.
14. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 6 godzin (zakres średnicy rur 14" - 24") [PLN] 1 szt.
15. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 1/2" - 2") [PLN] 1 szt.
16. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 3" - 6") [PLN] 1 szt.
17. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 8" - 12") [PLN] 1 szt.
18. Płock/Włocławek - Cena za obróbkę cieplną styku w cyklu do 12 godzin (zakres średnicy rur 14" - 24") [PLN] 1 szt.
19. Płock/Włocławek - Cena za mobilizację i demobilizację dla pojedynczego zlecenia [PLN] 1 szt.
20. Płock/Włocławek - - Cena za roboczogodzinę dla jednego urządzenia z obsługą [PLN] 1 szt.
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/004/23/OS Obróbka cieplna spawów - PWHT na terenie Rafinerii Gdańskiej i bazy LOTOS Petrobaltic w Gdańsku oraz na terenie PKN Orlen (Włocławek i Płock) w 2023r."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z1/503193, LS/004/23/OS

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1481165,cad022c090d397cb8d2f75c1c18e615b.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
03- 02- 2023 09: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 02- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
14- 02- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1481165,cad022c090d397cb8d2f75c1c18e615b.html

Uwagi:
2. Kryteria oceny oferty:
o Cena
o Doświadczenie
3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) Wykonawca powinien wyznaczyć swojego przedstawiciela do formalnych kontaktów z Zamawiającym;
b) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
c) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
d) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
e) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
f) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;
g) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;
h) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
i) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
j) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
k) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 ,,Zasady wyboru kontrahenta..." dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135;
l) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku zawartymi w ,,Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A." - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135;
m) Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowej www.lotosserwis.pl, w zakładce: ,,do pobrania";
n) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku);
4. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:
a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
b) Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszać do dnia 14.02.2023r. do godz. 10.00 .
c) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.
d) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.
5. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:
a) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
b) Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty na Platformie Zakupowej LOGINTRADE do dnia 17.02.2023r. do godz. 12:00.
c) Oferta powinna być:
o sporządzona w języku polskim,
o podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferenta,
o złożona tylko na Platformie Zakupowej z podziałem na ofertę handlową i merytoryczną.
Prosimy o prawidłowe złożenie oferty i umieszczenie formularza ofertowego - część handlowa (Załącznik
nr 1) w części handlowej, natomiast pozostałe dokumenty w części merytorycznej. Instrukcja dla Oferenta
znajduje się w Załączniku nr 7.
6. Ochrona danych osobowych:
a) Na potrzeby realizacji niniejszego postępowania Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego.
b) Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
c) Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
d) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej ,,RODO"), przekazanych LOTOS Serwis sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest LOTOS Serwis sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
e) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: odo@lotosserwis.pl lub pisemnie na adres LOTOS Serwis Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem ,,Ochrona danych".
f) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
g) Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Serwis sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
o podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
o wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
o prawnie uzasadniony interes LOTOS Serwis sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
h) Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Serwis sp. z o.o. w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Serwis sp. z o.o.. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
i) Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
j) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy LOTOS Serwis sp. z o.o. przetwarzania dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
k) Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Klauzule sankcyjne:
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją
na Ukrainę, w szczególności:
a) Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
b) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
c) Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
8. Zasady Społecznej Odpowiedzialności:
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem ,,Standardy CSR dla Kontrahentów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A" (opublikowanym na stronie internetowej: www.lotos.pl/1327/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania oraz zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.
UWAGA
Załącznik nr 2-Wzór umowy zostanie załączony w terminie późniejszym.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Patrycja Obrębska
tel:
e-mail: patrycja.obrebska@lotosserwis.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.