Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 426006136, Faks: +48 426006102
zamowienia@ec1lodz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz/proceedings
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 426006136,
Termin składania ofert: 2023-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami (wyposażenie Hali Maszyn) "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi na cele wydarzeń kulturalnych

Numer referencyjny: 0025/WA/PN/2023
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest dostawa mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami (wyposażenie Hali Maszyn) "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi na cele wydarzeń kulturalnych podziale na następujące cztery części:

1) Część 1 - DOSTAWA mebli do pracowni edukacyjnych NCKF - POIS,

2) Część 2 - DOSTAWA mebli do przestrzeni wspólnych NCKF - ZIT,

3) Część 3 - DOSTAWA sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu,

4) Część 4 - Regały warsztatowe,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA mebli do pracowni edukacyjnych NCKF - POIS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39111100 Siedziska obrotowe
39112000 Krzesła
39130000 Meble biurowe
39141300 Szafy
39143310 Stoliki
39151000 Meble różne
39136000 Wieszaki na odzież
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Część 1 - DOSTAWA mebli do pracowni edukacyjnych NCKF - POIS, przedmiotem zamówienia jest:

a) sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych, materiałowych i wykonawczych, mebli

o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

b) montaż (w tym wykonanie zabudów) i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do poprawnego

i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez ,,EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi (POIS.08.01.00-00-1013/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA mebli do przestrzeni wspólnych NCKF - ZIT

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39111100 Siedziska obrotowe
39112000 Krzesła
39130000 Meble biurowe
39143310 Stoliki
39151000 Meble różne
39113100 Fotele
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

2) Część 2 - DOSTAWA mebli do przestrzeni wspólnych NCKF - ZIT, przedmiotem zamówienia jest:

a) sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych, materiałowych i wykonawczych, mebli

o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

b) ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,

w zakresie niezbędnym do poprawnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej" (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.01.01-10-0005/20-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
44212320 Konstrukcje różne
34911100 Wózki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

3) Część 3 - DOSTAWA sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu, przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych modułowych podestów scenicznych wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez ,,EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi (POIS.08.01.00-00-1013/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regały warsztatowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141100 Regały
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

4) Część 4 - Regały warsztatowe, przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych regałów warsztatowych, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym

w załączniku nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39100000, 39111100, 39112000, 39130000, 39141300, 39143310, 39151000, 39136000, 39113100, 44210000, 44212320, 34911100

Dokument nr: 068254-2023, 0025/WA/PN/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. W razie konieczności Zamawiający stosować będzie również przepisy art. 222 ust.1-3 ustawy Pzp

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.Każdy wyk-ca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

1) dla części 1 - 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych),

2) dla części 2 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

3) dla części 3 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

4) dla części 4 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kontakt:
EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Targowa 1/3
Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-022
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Czarnecka-Szpak
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.