Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń sieciowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń sieciowych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
powiat: Kielce
dzp@tu.kielce.pl
https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń sieciowych dla usług Projektu PionierLab Smart Kampus Laboratorium 3

Numer referencyjny: AZA-381-3/23
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych do przyłączenia urządzeń, zapewnienia komunikacji oraz monitorowania usług Projektu PionierLab Smart Kampus Laboratorium 3 w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA infrastruktury sieciowej oraz akcesoriów elektrycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681000 Akcesoria elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych do przyłączenia urządzeń, zapewnienia komunikacji oraz monitorowania usług Projektu PionierLab Smart Kampus Laboratorium 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas (naprawy) usuwania awarii / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnymi akcesoriami

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31682000 Wyroby elektryczne
31681000 Akcesoria elektryczne
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych do przyłączenia urządzeń, zapewnienia komunikacji oraz monitorowania usług Projektu PionierLab Smart Kampus Laboratorium 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas (naprawy) usuwania awarii / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas (reakcji) przystąpienia do usuwania awarii / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 32424000, 31681000, 31300000, 31682000, 30210000, 30231300

Dokument nr: 071125-2023, AZA-381-3/23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2023
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Kontakt:
Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000001695
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
25-314
Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Sokołowski
E-mail: dzp@tu.kielce.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.