Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe wyposażenie w meble biurowe i gabinetowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe wyposażenie w meble biurowe i gabinetowe

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
powiat: Białystok
Tel.: +48 856654551
alicja.rudnicka@podlaskie.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723678
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 856654551
Termin składania ofert: 2023-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe wyposażenie w meble biurowe i gabinetowe budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14

Numer referencyjny: BZP.272.4.2023
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Kompleksowe wyposażenie w meble biurowe i gabinetowe budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14". 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7. 3. Zamówienie zostało podzielone na 7 części: 1) Część nr 1 - Meble gabinetowe 2) Część nr 2 - Meble biurowe 3) Część nr 3 - Meble kuchenne 4) Część nr 4 - Meble metalowe 5) Część nr 5 - Meble konferencyjne 6) Część nr 6 - Meble - pomieszczenie do nagrań 7) Część nr 7 - Krzesła, fotele, sofy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 - Meble gabinetowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 - Meble gabinetowe, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - Meble biurowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Część nr 2 - Meble biurowe, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 - Meble kuchenne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

3) Część nr 3 - Meble kuchenne, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 - Meble metalowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

4) Część nr 4 - Meble metalowe, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5 - Meble konferencyjne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

5) Część nr 5 - Meble konferencyjne, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6 - Meble - pomieszczenie do nagrań

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

6) Część nr 6 - Meble - pomieszczenie do nagrań, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 7 - Krzesła, fotele, sofy

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
39130000 Meble biurowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

7) Część nr 7 - Krzesła, fotele, sofy, 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1.1 do części od 1 do 7, Załącznik nr 1.2 - wykaz mebli do części od 1 do 7 i Załącznik nr 1.3 do SWZ - projekt wizualizacji do Części od 1 do 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39100000, 39110000, 39113100, 39130000, 39141000, 39141400, 44421000

Dokument nr: 070675-2023, BZP.272.4.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723678

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Ul. Marii Skłodowskiej Curie 14, Białystok

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Kontakt:
Województwo Podlaskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050667685
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
15-888
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rudnicka
E-mail: alicja.rudnicka@podlaskie.eu
Tel.: +48 856654551

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.