Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi geodezyjne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi geodezyjne

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Lipowa 18
69-200 Sulęcin
powiat: sulęciński
geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulęcin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z koniecznością rozszerzenia kręgu podmiotów , do których obecnie kierowane są zapytania ofertowe oraz uregulowania w sposób jednoznaczny, przejrzysty i pozwalający na rzetelną, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizację ustawowych zadań ciążących według art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) na staroście w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów

świadczenie odpłatnych usług na wykonanie czynności o których mowa w §5 pkt 1 - 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), a w szczególności opracowania wyników czynności klasyfikacyjnych w postaci mapy klasyfikacji oraz protokołu, o których mowa w § 8 ww. rozporządzenia, a także niezbędnych prac geodezyjnych, wraz z dokumentacją obejmującą wyniki prac geodezyjnych w postaci odpowiednich zbiorów danych i operatu technicznego skompletowanego zgodnie z wymogami §35 - §36 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1670).

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Ul. Pankiewicza 5-7 , 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- e-mail: geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl,
- platforma e-puap : adres ESP (skrytka ePUAP): /23a91cdkus/skrytka.
składanie w terminie do 28 lutego 2023 r. ofert

Wymagania:
Oferta powinna zawierać:
1. oświadczenie przez osobę, która ma być upoważniona przez Starostę do pełnienia roli klasyfikatora, o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć łącznie:
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznego kursu lub szkolenia w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,
- wykaz prac związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczących nieruchomości położonych na obszarze powiatu gorzowskiego lub leżących na obszarze byłego województwa gorzowskiego jest obecnych powiatów: myśliborski, strzelecko - drezdenecki, choszczeński, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, międzychodzki, wraz z podaniem oznaczenia kancelaryjnego, opisem zakresu i terminu ich realizacji, które zostały wykonane przez składającego ofertę w latach 2013-2023,
2. oświadczenie o dysponowaniu przy realizacji prac zasobem ludzkim w postaci osoby wykonującej funkcję kierownika prac geodezyjnych przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2 lub 5, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. oświadczenie przez składającego ofertę o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz środków finansowych,
4. oświadczenie przez składającego ofertę o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. kopia zaświadczenia o nadaniu REGON, wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
6. oświadczenie przez składającego ofertę o gotowości realizacji prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów wykonywanych na obszarze powiatu Gorzowskiego.
7. wskazanie adresu mailowego składającego ofertę, na który kierowane będą zapytania ofertowe i inna korespondencja Starosty Gorzowskiego w sprawach obsługi wniosków o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W wyniku weryfikacji złożonych ofert, Starosta Gorzowski wyłoni grupę podmiotów, do których od marca 2023 r. kierowane będą zapytania ofertowe mające na celu wyłonienie najbardziej korzystnej oferty na prace klasyfikacyjne w związku z realizacją poszczególnych spraw związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.