Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
Tel. + 48 15 855-58-97, + 48 15 855-51-87, faks + 48 15 855-51-93, +48 15 8554226
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + 48 15 855-58-
Termin składania ofert: 2023-02-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych położonych w Jeziorku i Wydrzy gm. Grębów powiat tarnobrzeski "
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych (wykaz w załączeniu) o łącznej powierzchni 4,5768 ha, położonych w obrębie Jeziórko i Wydrza gmina Grębów, na potrzeby procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Część gruntów o powierzchni 3,0740 ha stanowi własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., natomiast część gruntów o powierzchni 1,5028 ha stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
- Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Otwarcie ofert: VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Dnia 20 lutego 2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego pok. 258.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres pocztowy Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg
Termin: do dnia 20 lutego 2023 r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 10 marca 2023 r.

Wymagania:
II. Informacje o trybie i przedmiocie przetargu
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzne regulacje Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
IV. Warunki uczestnictwa
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2. dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz odpowiednią ilością osób zdolną do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,
3. zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
V. Zawartość oferty
- cena brutto za wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych o łącznej powierzchni
4,5768 ha podana w PLN liczbowo oraz słownie; cena obejmować winna wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
- aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być złożona w kopercie i posiadać opis ,,Przetarg na wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych".
VI. Kryteria wyboru oferty
Cena wykonania zadania - waga 100%.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IX. Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, zarówno w całości, jak i w części bez podania przyczyn.

Kontakt:
X. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać osobiście w Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. lub telefonicznie pod nr +48 158555250, zaś informacje o regulacjach wewnętrznych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. regulujących tryb postępowania przetargowego - telefon nr +48 15 8554226, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.