Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym i podnośników...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym i podnośników widłowych spalinowych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
Tel.: +48 261472124, Faks: +48 261472971
1rblog.szp@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/1rblog/public/postepowanie?postepowanie=41620317
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 261472124,
Termin składania ofert: 2023-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu min. 7 T i podnośników widłowych spalinowych o udźwigu min. 4 T w latach 2023-2026.

Numer referencyjny: 7/2023
II.1.2)Główny kod CPV
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu min. 7 T i podnośników widłowych spalinowych o udźwigu min. 4 T w latach 2023-2026, przy czym dostawy te w latach 2024, 2025 i 2026 będą wykonywane pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma potwierdzenie od Instytucji Eksperckie, że w roku budżetowym 2024, 2025 i 2026 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dostaw oraz, że Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie pisemnie lub e-mailem lub faxem zawiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego w 2024, 2025 i 2026 roku. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na warunkach i zgodnie z wymaganiami opisanymi w projektowanych postanowieniach mowy oraz w ,,Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu min. 7 T w latach 2023 - 2026.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna - Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Piła (WWSM), Al. Powstańców Wlkp. 180, 64 - 920 Piła, numer telefonu: 261 522 111.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu min. 7 T w latach 2023-2026, przy czym dostawy te w latach 2024, 2025 i 2026 będą wykonywane pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma potwierdzenie od Instytucji Eksperckie, że w roku budżetowym 2024, 2025 i 2026 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dostaw oraz, że Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie pisemnie lub e-mailem lub faxem zawiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego w 2024, 2025 i 2026 roku. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na warunkach i zgodnie z wymaganiami opisanymi w projektowanych postanowieniach mowy oraz w ,,Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników widłowych spalinowych z wysięgnikiem teleskopowym o udźwigu min. 7 T w latach 2023-2026 zgodnie z zestawieniem:

zadanie nr 1

rok 2023

ilość podstawowa: 15 szt., ilość w opcji: 4 szt,

rok 2024

ilość podstawowa: 1 szt., ilość w opcji: 1 szt,,

rok 2025

ilość podstawowa: 1 szt., ilość w opcji: 1 szt.,

rok 2026

ilość podstawowa: 1 szt., ilość w opcji: 1 szt.,

przy czym ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane wg potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy,

Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie określonym w ,,Projektowanych postanowieniach umowy" stanowiących załącznik do SWZ

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminach określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA podnośników widłowych spalinowych o udźwigu min. 4 T w latach 2023 - 2026.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna - Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Piła (WWSM), Al. Powstańców Wlkp. 180, 64 - 920 Piła, numer telefonu: 261 522 111.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników widłowych spalinowych o udźwigu min. 4 T w latach 2023-2026, przy czym dostawy te w latach 2024, 2025 i 2026 będą wykonywane pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma potwierdzenie od Instytucji Eksperckie, że w roku budżetowym 2024, 2025 i 2026 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dostaw oraz, że Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie pisemnie lub e-mailem lub faxem zawiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego w 2024, 2025 i 2026 roku. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na warunkach i zgodnie z wymaganiami opisanymi w projektowanych postanowieniach mowy oraz w ,,Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników widłowych spalinowych o udźwigu min. 4 T w latach 2023-2026 zgodnie z zestawieniem:

zadanie nr 2

rok 2023

ilość podstawowa: 5 szt., ilość w opcji: 2 szt,

rok 2024

ilość podstawowa: 1 szt., ilość w opcji: 1 szt,,

rok 2025

ilość podstawowa: 2 szt., ilość w opcji: 1 szt.,

rok 2026

ilość podstawowa: 2 szt., ilość w opcji: 1 szt.,

przy czym ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane wg potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy,

Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie określonym w ,,Projektowanych postanowieniach umowy" stanowiących załącznik do SWZ

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminach określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

CPV: 42400000

Dokument nr: 071530-2023, 7/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/1rblog.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/1rblog/public/postepowanie?postepowanie=41620317

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna - Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Piła (WWSM), Al. Powstańców Wlkp. 180, 64 - 920 Piła, numer telefonu: 261 522 111.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna - Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Piła (WWSM), Al. Powstańców Wlkp. 180, 64 - 920 Piła, numer telefonu: 261 522 111.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Kontakt:
Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
Kod NUTS: PL Polska
78-600
Polska
Osoba do kontaktów: Anetta Gumińska
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472124
Faks: +48 261472971

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.