Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wschowa
Rynek 1
67-400 Wschowa
powiat: wschowski
przetargi@wschowa.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wschowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w obrębie Miasta i Gminy Wschowa w 2023 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w obrębie Miasta i Gminy Wschowa w 2023r."

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
77211400-6 Usługi wycinania drzew,
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew,
77211600-8 Sadzenie drzew,
77312000-0 Usługi usuwania chwastów,
77313000-7 Usługi utrzymania parków,
77314100-5 Usługi w zakresie trawników,
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów.

3. Przedmiot zamówienia podzielono na (3) trzy zadania:
ZADANIE NR 1 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w obrębie miasta Wschowa,

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

ZADANIE NR 2 - Wycinka, cięcia techniczne i sanitarne oraz sadzenie drzew na terenach wiejskich, w obrębie Gminy Wschowa.

Termin realizacji usługi: sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

ZADANIE NR 3 - Wycinka drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa.

Termin realizacji usługi: sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

4. Zakres zamówienia:

ZADANIE NR 1 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w obrębie miasta Wschowa.
4.1. Zakres prac obejmuje:
1) Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej
2) Utrzymanie i pielęgnacja trawników
3) Pielęgnacja drzew i krzewów
4) Pielęgnacja i utrzymywanie roślin ozdobnych
5) Wycinkę drzew
6) Utrzymywanie i konserwacja pozostałych elementów na terenie zieleni miejskiej
7) Prace interwencyjne

CPV: 77310000-6, 77211400-6, 77211500-7, 77312000-0, 77313000-7, 77314100-5, 77340000-5, 77211600-8

Dokument nr: 2023/BZP 00080672, RZP.271.5.2023

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1) w zw. z
art.214 ust. 1 pkt. 11) ustawy Pzp. ponieważ zostały spełnione przesłanki ustawowe określone
art.
214 ust. 1 pkt. 11), tj.zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i
art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej oraz spełnione są łącznie następujące warunki ( warunki
wymieniono w dalszej części ogłoszenia w: INFORMACJE DODATKOWE).
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZUK WSCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.1.2.) Ulica: Daszyńskiego
5.1.3.) Miejscowość: Wschowa
5.1.4.) Kod pocztowy: 67-400
5.1.5.) Województwo: lubuskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
c.d. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z
wolnej ręki:
(...) a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.