Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD

Data zamieszczenia: 2023-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618294469, Faks: +48 618294012
aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 618294469,
Termin składania ofert: 2023-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Numer referencyjny: ZP/6964/D/22
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

2.Wykonawca składający ofertę na cz. 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli i krzeseł.

3.Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci kart katalogowych.

4.Wykonawca składający ofertę na cz. 1 załączy przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty).

5.Wykonawca składający ofertę na część 1 złoży wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci dokumentów, które potwierdzają zgodność mebli z opisem przedmiotu zamówienia w Zał. 2A

6.Wykonawcy składający ofertę na cz.1 złożą próbkę płyty w przypadku zaproponowania mebli wyk. z płyty w kolorze i strukturze równoważnej do opisanej w SWZ.

5.Wykonawca na dostarczone meble udziela gwarancji na dostarczone meble.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do pokoi administracji obiektu DS. Morasko.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, Ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do pokoi administracji obiektu DS. Morasko.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39110000-6, 39710000-2

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku 1A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku 2A - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia- meble do administracji, Załączniku 3A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 4A - do SWZ- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia- meble do pokoju Kierownika obiektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna- jakość wykonania zaprezentowanych mebli / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł. PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa mebli metalowych wraz z montażem do DS. Morasko

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, Ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: dostawa mebli metalowych wraz z montażem do DS. Morasko

Wspólny słownik zamówień: 39131100-0, 39110000-6

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.500,00 zł. PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza utytułowane na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39110000-6, 39143110-0

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł. PLN

CPV: 39100000, 39121100

Dokument nr: 072942-2023, ZP/6964/D/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem za pośrednictwem platformy ePropublico pod adresem: https://e-propublico.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amu.edu.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, Ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, Ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza utytułowane na terenie miasta Poznania.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Kontakt:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-712
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.