Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądu okresowego 5-cio letniego instalacji elektrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu okresowego 5-cio letniego instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2023-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Felin" w Lublinie
ul. Wł. Jagiełły 10
20-281 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 746-81-70, 81 746-81-72, 81 746-81-71, tel: (81) 746-81-74 lub 601 525 126
sekretariat@felin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 746-81-70, 8
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Felin" w Lublinie Ul. Wł. Jagiełły 10 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie przeglądu okresowego 5-cio letniego instalacji elektrycznych w zasobach SM "Felin".
Specyfikacja Zamówienia

dotyczącego wykonania okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych w zasobach SM "Felin".

2. Przedmiot zamówienia i zakres robót:

a) wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. ,,co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów",

b) naprawa usterek zagrażających życiu i zdrowiu użytkownika,

c) sporządzenie protokołów z kontroli zawierających wyniki kontroli oraz jej ustalenia.

Zamówienie dotyczy budynków przy Ul. Władysława Jagiełły 2; 6; 10; 12; 16; Królowej Jadwigi 1; 5; 7; 9; Pergolowej 1; 3; 4; Jaskółczej 13; Gęsiej 19; 21; 23 oraz garaży: Władysława Jagiełły 4a; 4c; 6a; 6c; 14a; 14c; 16a; Pergolowej 1; 3; 4; Gęsiej 17; 19; 21; 23 i Jaskółczej 13 w Lublinie.

Wykaz budynków - otwórz

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Koperty z ofertami zostaną otwarte w dniu 20-21.02.2023 r. w siedzibie Spółdzielni, Ul. Wł. Jagiełły 10. Zamawiający nie przewiduje obecności oferentów podczas otwarcia kopert.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana do dnia 17.02.2023 r., do godz. 13.00 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Felin" w Lublinie, Ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, lub dostarczona osobiście do sekretariatu Spółdzielni pod w/w adres w dni robocze w godz.ch pracy Spółdzielni.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia.

Realizacja zadania rozpocznie się z chwilą podpisania umowy z nieprzekraczalnym terminem zakończenia prac do dnia: 31.03.2023 r.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS, lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

- być podpisana czytelnie przez oferenta,

- zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całości przeglądu na podanych wyżej nieruchomościach.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Pięcioletni przegląd elektryczny". Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferent przygotowuje i składa ofertę na własny koszt.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Warunki dotyczące wykonawcy robót.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy i umożliwiający prawidłowe użytkowanie obiektu.

8. Termin rozstrzygnięcia przetargu.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 21.02.2023 r., a o wyborze Wykonawcy, oferenci będą poinformowani telefonicznie, mailowo lub listem.

9. Informacja o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Krzysztof Szczęśniak pod numerami telefonów: (81) 746-81-74 lub 601 525 126 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.