Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa oraz wymiana jednofazowych podliczników energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa oraz wymiana jednofazowych podliczników energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu
ul .Sucharskiego 15
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel.65-546-22-41
biuro@rsmrawicz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: tel.65-546-22-41
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA oraz wymiana 255 szt. jednofazowych podliczników energii elektrycznej na podliczniki elektroniczne z ważną cechą MID w garażach Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu.
Zamawiająca dopuszcza składanie ofert w dwóch wariantach :
Wariant I - wymiana podlicznika energii elektrycznej na nowy,
Wariant II - wymiana podlicznika energii elektrycznej na nowy regenerowany.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- demontaż starego podlicznika energii elektrycznej,
- montaż nowego podlicznika energii elektrycznej,
- założenie plomby montażowej numerycznej dlanowego podlicznika energii elektrycznej,
- prawidłowe wypełnienie i przekazanie Zamawiającej karty odczytowo-montażowej (załącznik nr 2)
- Wykonawca musi przewidzieć ewentualny dodatkowy montaż tablicy licznikowej,
- powiadomienia użytkowników garaży, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o terminie wymiany licznika.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany będzie do wyznaczenia dwóch terminów wymiany licznika. Terminy należy uzgodnić z Zamawiającą.
Specyfikacja podliczników:
Liczniki elektroniczne jednotaryfowe polskiego producenta, jednofazowe nowe lub po regeneracji z legalizacją wtórną i certyfikatem MID oraz zaplombowane. Liczniki muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach garażowych i odpowiadać celowi jakiemu mają służyć.
Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania we własnym zakresie wszystkich odpadów budowlanych powstałych w wyniku realizacji zamówienia i złożenia Zamawiającej pisemnego oświadczenia w tym zakresie lub wywozu odpadów do miejsca składowania (PSZOK) i dostarczenia Zamawiającej karty przekazania odpadów.

Dokument nr: 3/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. godz. 11;00

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej (sekretariat, pok. 13), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Przetarg nr 3/2023 ", nazwą i adresem oferenta.
9. TERMIN SKŁADANIA i otwarcia ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 28.03.2023 r. do godz. 10;45

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Preferowany termin realizacji do 31.10.2023 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Podmioty gospodarcze mające siedzibę w odległości nie większej niż 100 km od Rawicza oraz posiadające potencjał techniczny i ludzki do realizacji tego rodzaju prac.
5. Sposób porozumiewania się z oferentami.
Uprawnionym do konsultowania się z oferentami jest Pan Mirosław Marczyński lub Pan Marcin Kempa.
6. Wadium:
Wadium w wysokości: 500,00 zł
płatne na konto Spółdzielni w PKO R-cz nr 15 10203121 0000 6102 0003 9768.
Wygrywający otrzymuje zwrot wadium po podpisaniu umowy.
Wadium przepada w sytuacji, gdy wygrywający w terminie 30 dni od powiadomienia o wygranym przetargu nie podpisze umowy.
Pozostałym oferentom wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone najpóźniej po 3 tygodniach licząc od daty otwarcia oferty.
7 Termin związania ofertą:
30 dni licząc od daty otwarcia oferty.
8. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i dane adresowe oferenta
- cenę brutto dla całości zakresu zamówienia
- wartość podatku VAT dla całości zakresu zamówienia
- proponowane warunki płatności
- akceptację preferowanego terminu realizacji zamówienia lub podanie innego
- składniki cenotwórcze roboczogodziny przyjętej do wyceny zadania, które będą podstawą do wyceny robót dodatkowych powstałych w ramach zamówienia
Do oferty należy dołączyć :
- zaświadczenie z właściwego US o braku zaległości podatkowych
- zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami
- dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji tego rodzaju usługi
- zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od OC w związku z prowadzona działalnością gospodarczą oraz kontynuowanie tego ubezpieczenia w okresie realizacji zadania umownego
- informację o zatrudnieniu i środkach technicznych zakładu.
- informację o wykonanych pracach w ostatnich latach
- inne dokumenty uwiarygodniające
Niekompletna oferta oraz brak załączników może skutkować wykluczeniem oferenta z udziału w postępowaniu.
Roboty budowlane , na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego objęte są 5-letnią rękojmią za wady fizyczne.
10. Kryteria wyboru:
O wyborze decyduje cena, wiarygodność i termin realizacji.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyny, w terminie 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.