Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN ZIEMI GORLICKIEJ
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
+48183520514, faks +48183520514
zwiazekgmin@gmail.com
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48183520514, faks +
Termin składania ofert: 2023-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część I - Gmina Biecz
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część II - Gmina Bobowa
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część III - Gmina Gorlice
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część IV - Gmina Lipinki
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część V - Gmina Łużna
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część VI - Gmina Moszczenica
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część VII - Gmina Ropa
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część VIII - Gmina Sękowa
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część IX- Gmina Uście Gorlickie
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Część X - Miasto Gorlice
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji:
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu

CPV: 45000000-7, 45313100-5,45315300-1,45312100-8,45400000-1,45210000-2,45100000-8,45300000-0,45111300-1,45332000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00135653, ZGZG.PN.271.4.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zwiazekgmin@gmail.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice
c) inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej jest Joanna Stępień email: iod.zgzg@gmail.com, tel.: 18 352 05 14
a) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-29 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl, (dalej ,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.