Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5700z ostatnich 7 dni
23942z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż stolarki okiennej piwnicznej w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż stolarki okiennej piwnicznej w budynku

Data zamieszczenia: 2023-03-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,SIKORNIK"
ul. Perkoza 12
44-122 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. (32) 232 21 74, tel. (32) 232 26 75
techniczny@sikornik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: tel. (32) 232 21 74,
Termin składania ofert: 2023-03-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
,, DOSTAWA i montaż stolarki okiennej piwnicznej w budynku mieszkalnym
przy Ul. Kormoranów 7-13 w Gliwicach ".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA i montaż stolarki okiennej piwnicznej w
budynku mieszkalnym przy Ul. Kormoranów 7 - 13 w Gliwicach ".
Szczegółowy zakres prac obejmie:
1.) demontaż i utylizacja istniejącej stolarki okiennej,
2.) osadzenie wraz z obrobieniem z obu stron nowej stolarki okiennej,
3.) wykonanie krat zabezpieczających studnie okienne.

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
Data 24.03.2023 r. godz. 10 45 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sikornik" przy
ul. Perkoza 12, I piętro - sala konferencyjna.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: do 24.03.2023 r. do godz. 10 00
w sekretariacie Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023 r.

Wymagania:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Wadium: 2 000,00 zł - należy je wnieść do 23.03.2023 r.
Rachunek do wpłaty wadium: PKO BP 34 1020 2401 0000 0302 0039 0518
Czas związania z ofertą:
60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert
2. Warunki udziału w przetargu oraz wymagane dokumenty
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia w ofercie:
1.) Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz z oświadczeniem, że Oferent
zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami umowy i że przyjmuje je bez
zastrzeżeń - Załącznik nr 1 do SIWZ,
2.) Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,
3.) Oświadczenie, że nie ma przesłanek do wykluczenia Oferenta z postępowania -
Załącznik nr 3,
4.) Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 4,
5.) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty
sporządzenia oferty,
6.) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż
3 miesiące od daty sporządzenia oferty,
7.) Dowód wpłaty wadium,
8.) Aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
przez Oferenta działalności gospodarczej, obejmującą okres realizacji robót, na kwotę
minimum 100 000,00 zł.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Oferentów.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji przetargowej sprawdza czy zawiera
ona wszystkie wymagane dokumenty, a następnie podaje w obecności przedstawicieli
Oferentów nazwę i adres Oferenta oraz cenę oferty.
4. Kryteria wyboru oferentów
1.) Konkurencyjność cenowa - max 80 pkt,
2.) Długość okresu gwarancyjnego, doświadczenie i wiarygodność Oferenta - max 20
pkt.
5. SIWZ udostępniona będzie przez Zamawiającego nieodpłatnie, po złożeniu stosownego
wniosku (pobierz).
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania
przetargowego oraz możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji warunków
zamówienia.
7. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów poprzez pocztę
elektroniczną (e-mail).

Kontakt:
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udzielają Zastępca Prezesa Zarządu ds.
Technicznych - Zbysław Zybura - tel. (32) 232 21 74 oraz Inspektor Nadzoru - Przemysław
Jędros - tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74, e-mail: techniczny@sikornik.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.