Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa

Data zamieszczenia: 2023-03-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
powiat: strzyżowski
tel.: (17) 71 72 155
przetargi@czudec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Czudec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17) 71 72 155
Termin składania ofert: 2023-03-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z wbudowaniem kruszywa w drogi gminne w 2023 roku 17 marca 2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nazwa zamówienia: ,,DOSTAWA wraz
z wbudowaniem kruszywa w drogi gminne w 2023 roku"
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania są 3 zadania o łącznym zakresie prac: dostawa i wbudowanie kruszywa w drogi na terenie Gminy Czudec.

Zadanie nr 1:

Mieszanka kruszywa łamanego 5 - 63 mm: do 400 m3

Zadanie nr 2:

Kliniec frakcja 5 - 31,5 mm: do 200 m3

Zadanie nr 3:

Łupek kamienny, opcjonalnie gruz kruszony betonowo - ceglany frakcja 0 - 63 mm: do 400 m3

Szczegółowy zakres:

Transport oraz ręczne wbudowanie kruszywa w drogi gminne wskazane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

Dokument nr: ZP.271.2.1.2023

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2023-03-24, do godz. 15:00

w siedzibie Zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Pokój nr 5

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Wymagania:
2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji dostaw o łącznej wartości minimum 50 000 zł brutto, polegających na transporcie oraz ręcznym wbudowaniu kruszywa, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 15 000 zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z referencjami.
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - stosowne oświadczenie zawarte jest w formularzu ofertowym.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
11. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.czudec.pl

Uwagi:
12. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Czudec. Kontakt: ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec; e-mail: ugczudec@czudec.pl, tel. +48 17 717 21 00. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. Cel wykorzystania: prowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł; składanie zapytań ofertowych; prowadzenie korespondencji; dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; weryfikowanie wiarygodności biznesowej wykonawców; zawieranie i wykonywanie umów o realizację zamówienia publicznego; prowadzenie rachunkowości, zarządzanie roszczeniami; wykonywanie czynności kancelaryjnych. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://www.czudec.pl zakładka ,,RODO" oraz https://bip.czudec.pl zakładka ,,Ochrona danych osobowych (RODO)".

Prawo do sprzeciwu: Prawo do sprzeciwu przysługuje w stosunku do danych osobowych, wykorzystywanych do prowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zarządzania roszczeniami oraz do wykonywania czynności kancelaryjnych. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danym postępowaniu. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

Kontakt:
13. Osoba upoważniona do kontaktów:

Andrzej Jastrzębski - inspektor ds. komunikacji

tel.: (17) 71 72 155

przetargi@czudec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.