Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana balustrad na parterze budynku wielorodzinnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana balustrad na parterze budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2023-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu
ul .Sucharskiego 15
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel.65-546-22-41
biuro@rsmrawicz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: tel.65-546-22-41
Termin składania ofert: 2023-04-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Wymiana balustrad na parterze budynku wielorodzinnego przy Ul. Kopernika 2 w Rawiczu od strony zachodniej.
Zakres prac do wykonania:
Rozbiórka istniejących balustrad i słupków.
Wykonanie i montaż nowych słupków z kształtowników stalowych 60x60x2,9 z wykorzystaniem zamocowania istniejących słupków w murze,
Wykonanie i montaż nowych balustrad, konstrukcja pozioma wykonana z kształtowników stalowych
60x60x2,9, pionowo tralki z płaskownika 40x5 lub z profili 10x40 co 12 cm,
Wykonanie i montaż dwóch poręczy z rury 0 40 przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych,
Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z RSM),
Przed wykonaniem konstrukcji należy dokonać pomiarów z natury dla poszczególnych segmentów.
Balustrady - wymiary:
Podjazd dla niepełnosprawnych:
1. 1470x 1000
2. 1410x1000
3. 1400x 1000
4. 1570x 1000
5. 1520x 1000
6. 1330x 1000
7. 540x 1000
8. 1640x 1000
Podjazd:
1. 1880x 1000
2. 1880x 1000
3. 1840x 1000
4. 1870x 1000
5. 1800x 1000
6. 1930x 1000
7. 1780x 1000
8. 1300x 1000
Podest + stopnie schodowe:
1. 1720x 1000
2. 1590x 1000
3. 1370x 1000
4. 1670x 1000
Materiały dostarcza Wykonawca. Muszą one odpowiadać stosownym przepisom i normom oraz być
dopuszczone do stosowania.
Należy dokonać wizji lokalnej budynków.
Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania we własnym zakresie wszystkich odpadów budowlanych powstałych w wyniku realizacji zamówienia i złożenia Zamawiającej pisemnego oświadczenia lub wywozu odpadów do miejsca składowania (PSZOK) i dostarczenia Zamawiającej karty przekazania odpadów.

Dokument nr: 14\\\\ 2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. godz. 1115

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 04.04.2023 r. do godz. 10.45

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Preferowany termin realizacji wszystkich zadań do 30.09.2023 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Podmioty gospodarcze posiadające potencjał techniczny i ludzki do realizacji tego rodzaju prac.
6. Wadium:
Wadium w wysokości: 1.000,00 zł
płatne na konto Spółdzielni w PKO R-cz nr 15 1020 3121 0000 6102 0003 9768. Wygrywający otrzymuje zwrot wadium po podpisaniu umowy. Wadium przepada w sytuacji, gdy wygrywający w terminie 30 dni od powiadomienia o wygranym przetargu nie podpisze umowy.
Pozostałym oferentom wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone najpóźniej po 3 tygodniach licząc od daty otwarcia oferty.
7.Termin związania ofertą:
30 dni licząc od daty otwarcia oferty
8. Oferta powinna zawierać :
- nazwę i dane adresowe oferenta
- cenę brutto oddzielnie dla przedmiotu zamówienia
- wartość podatku VAT dla przedmiotu zamówienia
- proponowane warunki płatności
- akceptację preferowanego terminu realizacji zamówienia lub podanie innego
- składniki cenotwórcze roboczogodziny przyjętej do wyceny zadania, które będą podstawą do wyceny ewentualnych robót dodatkowych powstałych w ramach zamówienia
Do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie z właściwego US o braku zaległości podatkowych
- zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami
- dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji tego rodzaju usługi
- zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od OC w związku z prowadzona działalnością gospodarczą oraz kontynuowanie tego ubezpieczenia w okresie realizacji zadania umownego
- informację o zatrudnieniu i środkach technicznych zakładu.
- informację o wykonanych pracach w ostatnich latach
- inne dokumenty uwiarygodniające
Niekompletna oferta oraz brak załączników może skutkować wykluczeniem oferenta z udziału w postępowaniu.
Roboty budowlane , na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego objęte są 5-letnią rękojmią za wady fizyczne.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej (sekretariat ,pok. 13), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Przetarg nr 14/2023", nazwą i adresem oferenta.
10. Kryteria wyboru:
O wyborze decyduje cena, wiarygodność i termin realizacji.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyny, w terminie 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Kontakt:
5. Sposób porozumiewania się z oferentami:
Uprawnionym do konsultowania się z oferentami jest Pan Mirosław Marczyński lub Pan Marcin Kempa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.