Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2023 r. 88 studni publicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2023 r. 88 studni publicznych

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C
85-130 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/745214
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZK-I.7021.1.2023 Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2023 r. 88 studni publicznych (tzw. ,,ręcznych" pomp stojakowych) zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2023 r. 88 studni publicznych (tzw. ,,ręcznych" pomp stojakowych) zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 745214, WZK-I.7021.1.2023

Otwarcie ofert: Otwarcia : 30-03-2023 12:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/745214
Składania : 30-03-2023 12:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
OGŁOSZENIE
O ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2023 r. 88 studni publicznych (tzw. ,,ręcznych" pomp stojakowych) zlokalizowanych
na terenie miasta Bydgoszczy (zakres czynności zawiera załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu wykazy studni wymagających remontu, polegającego m.in. na wymianie uszkodzonych ssaków, kolumn, uchwytów, kratek, itp. Prace te mogą zostać zlecane w oddzielnym trybie po przeprowadzeniu stosownych analiz, a płatność za ich wykonanie dokonywana będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) dezynfekcja wody w studniach publicznych (zakres czynności zawiera załącznik nr 2 do umowy),
c) po wykonaniu dezynfekcji każdej studni należy pobrać próbkę wody i dostarczyć do laboratorium zatwierdzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
do wykonywania badań wody na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 t.j.). Ponadto laboratorium powinno posiadać akredytację PCA na zakres badań wody określonych w załączniku nr 3
do umowy. Po otrzymaniu wyników badań należy je przedstawić Zamawiającemu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z badaniem laboratoryjnym próbek wody.
Wykaz studni został ujęty w załączniku nr 4 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedstawienia referencji o należytym wykonaniu tożsamych robót w okresie 3 lat od publikacji niniejszego ogłoszenia za kwotę minimum 50.000 zł,
b) posiadania certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie dezynfekcji wody i studni,
c) przedstawienia zaświadczenia, że dysponuje pracownikiem do przewozu ADR,
d) wskazania w formularzu ofertowym laboratorium które dokona badania próbek wody,
e) przed każdorazowym przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac/czynności objętych umową Wykonawca obowiązany jest uzgodnić
je z Zamawiającym tj. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz dokonać wpisu w rejestr wykonywanych prac znajdujący
się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. ,,C" pok. 200 najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęciem a po zakończeniu powiadomić Zamawiającego telefonicznie (całodobowy numer telefonu 52-58-59-888 - rozmowy rejestrowane).
4. Oferta powinna zawierać:
a) cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) oświadczenie o akceptacji załączonego projektu umowy,
c) oświadczenie oferenta, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zaświadczenia i zgody,
d) referencje o należytym wykonaniu tożsamych prac.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kryteria wyboru ofert:
cena oferty 100 %
7. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.
Uwaga ! Dezynfekcji i badania próbek wody należy dokonać w terminie, który wskaże zamawiający w trakcie trwania umowy.
8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
1) Marcin Sokołowski - tel. 52-58-58-965, 608-340-870.
2) Krzesimir Gaczorek - tel. 52-58-58-981, 606-296-340,
9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
upływa w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 1200
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Zgodnie z umową (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Zgodnie z umową (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oświadczenie o akceptacji załączonego projektu umowy. - -
umowa projekt.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczenie oferenta, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zaświadczenia i zgody. - - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Referencje o należytym wykonaniu tożsamych prac. - - (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C
85-130 Bydgoszcz
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.