Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont sieci oświetlenia terenu zewnętrznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont sieci oświetlenia terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2023-03-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-04-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sieci oświetlenia terenu zewnętrznego na powierzchni, szyb SW-1
Streszczenie ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w celu przystąpienia do postępowania prosimy o wysłanie prośby poprzez poniższy link "Discovery URL" o dodanie do postępowania. Po dodaniu Państwa firmy do postępowania (otrzymacie Państwo powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji) proszę skorzystać z poniższych instrukcji w celu złożenia oferty.
a. Aby zalogować się do systemu zakupowego korzystamy z adresu https://service.ariba.com/Sourcing.aw
b. Należy zalogować się lub skorzystać z odzyskiwania loginu i hasła. Jeśli system wyśle informację, że użytkownika nie ma jeszcze w bazie wykonawców, proszę o skorzystanie z opcji rejestracji (instrukcja pod adresem https://kghm.com/pl/przetargi/rejestracja-w-bazie-wykonawcow)
c. Po zalogowaniu do systemu i odnalezieniu postepowania można złożyć ofertę.
Szczegóły ogłoszenia razem z kompletną dokumentacją dostępne będą bezpośrednio w systemie SAP ARIBA.

W związku z projektem prowadzonym przez podmiot z Grupy KGHM Polska Miedź S.A., zapraszamy do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu nr WS1405502164 / JGKP-LP-P-23-0076 pt. "Remont sieci oświetlenia terenu zewnętrznego na powierzchni, szyb SW-1" i złożenia oferty w systemie zakupowym.

Zadanie polega na wymianie oświetlenia (Lampy LED) terenu zewnętrznego na powierzchni O/ZG Polkowice - Sieroszowice, szyb SW-1.

Dokument nr: JGKP-LP-P-23-0076, 15868407, Doc1405661567

Składanie ofert:
Termin odpowiedzi: 17 kwi 2023 14:59 PDT

Oferty należy składać pod adresem:
http://discovery.ariba.com/rfx/15868407

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: do 10 tygodni od daty podpisania umowy,
3. Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego,

Wymagania:
Postanowienia:

1. Sposób rozliczenia: Ryczałt
Płatność Jednorazowa - zrealizowana będzie przelewem w terminie obowiązującego okresu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
4. Wymagany okres gwarancji - zgodnie z zapisami projektu umowy [załącznik nr 3 do SIWZ]
5. Sposób odbioru: Odbiór usługi zrealizowanej nastąpi w siedzibie u Zamawiającego i zostanie potwierdzony podpisanym przez przedstawicieli stron protokołem odbioru wykonanego przedmiotu umowy ZA -PR-02.00.
6. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje powykonawczą, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, protokoły pomiarów stanu izolacji przewodów/kabli zasilających oprawy oświetleniowe oraz pomiary sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości przewodów ochronnych. Protokoły z pomiarów/sprawdzeń powinny zawierać przynajmniej takie informacje jak: nazwę i dane przedmiotu/obiektu, nazwę podmiotu wykonującego zlecenie, datę jego wykonania, warunki środowiskowe w chwili i miejscu wykonania, wyniki sprawdzenia, wartości wymagane przepisami/normami, podane opracowanie (przepis, normę) w oparciu, o które wykonano badanie, ocenę stanu technicznego (orzeczenie), podpisy osób wykonujących czynności pomiarowe/sprawdzające z podaniem numerów posiadanych świadectw kwalifikacyjnych..
7. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SIWZ i Projektu umowy.

WIZJA LOKALNA:
Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na wizji, która w tej sprawie może zostać zorganizowana w ZG Polkowice Sieroszowice Kaźmierzów 100. Termin wizji lokalnej w razie potrzeby zostanie ustalony przez operatora postępowania (W formie Pytania). Informacja o spotkaniu będzie przekazana drogą elektroniczną w systemie zakupowym. Obecność na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej do dnia 06.04.2023 r., godz. 12.00 musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy tj. nazwę zakładu, nr telefonu, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu - maksymalnie 2 osoby z firmy.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w systemie zakupowym dodatkowo oryginał pocztą.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp.).

Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w systemie zakupowy do Wykonawcy zwrotną informację potwierdzającą ostateczny termin i miejsce spotkania.

Kontakt:
Kontakt za pomocą platformy zakupowej:
http://discovery.ariba.com/rfx/15868407

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.