Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej osobom ze szczególnymi potrzebami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej osobom ze szczególnymi potrzebami

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 46
ul. Szamotowa 8
42-280 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel 34 324 73 39
sp46@edukacja.czestochowa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 34 324 73 39
Termin składania ofert: 2023-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej
nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie osobom ze
szczególnymi potrzebami
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie prac remontowych i wyposażenie szkoły w celu zapewnienia
dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie osobom ze
szczególnymi potrzebami"
Prace obejmują:
o Zakup i montaż dwóch podjazdów aluminiowych przy wejściu do budynku i przed
wejściem do toalety oraz podjazdu betonowego przy bocznym wejściu do budynku;
o Remont kabiny toalety z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
dostarczenie i montaż wyposażenia pomieszczenia;
o Remont sekretariatu szkoły w celu zapewnienia dostępności pomieszczenia dla osób
niepełnosprawnych z zakupem i montażem wyposażenia typu biurko z dostawką
umożliwiającą kontakt z osobą niepełnosprawną;
o Instalacja domofonu wizyjnego przy drzwiach wejściowych, zakup i montaż opraw
oświetleniowych w miejscach przebywania osób niepełnosprawnych, ławki z siedziskami i
poręczą przy sekretariacie szkoły, mat antypoślizgowych przy schodach i podjazdach,
listew ostrzegających, tablicy informacyjnej;
o Zakup i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych;
o Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na
własny koszt.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiającego,

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sp46@edukacja.czestochowa.pl lub w sekretariacie tj.: Szkoła Podstawowa nr 46 w
Częstochowie, Ul. Szamotowa 8, w terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany okres realizacji zamówienia: lipiec/sierpień 2023r.. Prace mogą być prowadzone
wyłącznie w okresie ferii letnich.
Miejsce realizacji: budynek Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do grudnia 2023r.

Wymagania:
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zamówienia udzielonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem
Udzielania Zamówień o wartości do 130 000 PLN zamówienia o wartości od 20000 zł do 130000
zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego
Firma wykonująca remont udziela minimalnej gwarancji na wykonywane prace 36 miesięcy.
Firma zainteresowana ofertę może dokonać oględzin miejsca remontu oraz dokumentacji w
siedzibie zamawiającego w wyżej podanych godzinach pracy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Elementy formalne oferty (oferta musi zawierać):
1. cenę brutto za realizację zamówienia.
2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
3. wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu
email;
4. być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania)
VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z
zapytaniem ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
3. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
8. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do
domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
1. IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:
1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie usługi.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają sekretariat szkoły lub dyrektor szkoły tel. 34 324 73 39 lub z
pomocą e-mai: sp46@edukacja.czestochowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.