Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Dostawa rur oraz złączek rurowych"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

,,Dostawa rur oraz złączek rurowych"

Data zamieszczenia: 2023-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
Tel.: +48 324321078, Faks: +48 323513587
mczajka@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 324321078,
Termin składania ofert: 2023-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,DOSTAWA rur oraz złączek rurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I: CZĘŚĆ II, cZĘŚĆ III

II.1.2)Główny kod CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

,,DOSTAWA rur oraz złączek rurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym:

Część I: DOSTAWA rur oraz złączek rurowych

Część II: DOSTAWA rur okładzinowych wraz ze złączkami w ramach zadania pt.: ,,Zmiana systemu odwadniania w pompowni Jan Kanty Oddziału CZOK ze stacjonarnego na głębinowy"

Część III: Rury i kolana: DOSTAWA rur instalacyjnych."

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w Załaczniku nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: DOSTAWA rur oraz złączek rurowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Głębinowa KLEOFAS

ul. Obroki 77, 40-929 Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. DOSTAWA 720 mb (z tolerancją minus 2%) nowych rur okładzinowych, wraz z transportem do miejsca ostatecznego przeznaczenia, tj. na teren Pompowni głębinowej ,,Kleofas", Ul. Obroki 77, 40-929 Katowice.

2. Parametry rur objętych dostawą:

a) rury normalnośrednicowe, bez szwu, walcowane na gorąco typ okładzinowo

złączkowe 95/8" z monogramem API, wykonane zgodnie z normą API 5CT
-wymiarach: średnica zewnętrzna 244,5 mm i grubości ścianki 11,05 mm w odmianie wytrzymałościowej P-110:

Remin = 758 MPa,

Rm = 862 MPa,

P = 55 MPa (max. ciśnienie dopuszczalne),

b) wymagana długość odcinków rur: odcinki rur o długości w granicach od 9,0 do 11,5m.

c) połączenia gwintowe rur - gwinty trapezowe typu Buttres, wykonane zgodnie z normą API Spec.5B,

d) rury muszą zostać poddane obróbce cieplnej: hartowanie + odpuszczanie,

e) połączenia gwintowane muszą zostać poddane obróbce chemicznej: fosforanowanie manganowe,

f) połączenia gwintowane rur muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą smaru uszczelniająco - konserwującego,

g) wymagany moment dokręcania połączenia gwintowanego, zgodny z normą API 5CT. Wykonawca dostarczy dla każdej rury wykresy momentów dokręcania połączenia gwintowanego,

h) rury na czas transportu muszą zostać zabezpieczone za pomocą lakieru wodnego,

i) każda rura musi posiadać założone ochraniacze na gwintach (wewnętrznych i zewnętrznych).

j) złączki rurowe stanowiące integralną część rury okładzinowej wykonane zgodnie z normą API 5CT, z gwintami Buttress wg normy API Spec.5B w odmianie wytrzymałościowej P-110.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: DOSTAWA rur okładzinowych wraz ze złączkami w ramach zadania pt.: ,,Zmiana systemu odwadniania w pompowni Jan Kanty Oddziału CZOK ze stacjonarnego na głębinowy"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Stacjonarna Jan Kanty

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Dostawę 1800 mb (z tolerancją minus 0,5%) nowych rur okładzinowych wraz ze złączkami rurowymi oraz z transportem do miejsca ostatecznego przeznaczenia, tj.: Pompownia stacjonarna ,,Jan Kanty", Ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

2. Parametry rur objętych dostawą:

a) rury normalnośrednicowe, bez szwu, walcowane na gorąco typ okładzinowo

złączkowe 95/8" z monogramem API, wykonane zgodnie z normą API 5CT
-wymiarach: średnica zewnętrzna 244,5 mm i grubości ścianki 11,05 mm w odmianie wytrzymałościowej P-110:

Remin = 758 MPa,

Rm = 862 MPa,

p = 55 MPa (max. ciśnienie dopuszczalne),

b) wymagana długość odcinków rur:

rury o długości z przedziału 5-6 m - 12 szt.;

rury o długości z przedziału 7-8 m - 12 szt.;

rury o długości z przedziału 9-11,5 m - pozostała część zakresu rzeczowego umowy.

Sumaryczna, przewidziana do zakupu długość rur wynosi 1800 mb. Wykonawca zobowiązany jest zakres rzeczowy, w odniesieniu do długości rur, zrealizować w tolerancji (-0,5%).

c) połączenia gwintowe rur - gwinty trapezowe typu Buttres, wykonane zgodnie z normą API Spec.5B,

d) rury muszą zostać poddane obróbce cieplnej: hartowanie + odpuszczanie,

e) połączenia gwintowane muszą zostać poddane obróbce chemicznej: fosforanowanie manganowe,

f) połączenia gwintowane rur muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą smaru uszczelniająco - konserwującego,

g) wymagany moment dokręcania połączenia gwintowanego, zgodny z normą API 5CT. Wykonawca dostarczy dla każdej rury wykresy momentów dokręcania połączenia gwintowanego,

h) rury na czas transportu muszą zostać zabezpieczone za pomocą lakieru wodnego,

i) każda rura musi posiadać założone ochraniacze na gwintach (wewnętrznych i zewnętrznych).

j) złączki rurowe stanowiące integralną część rury okładzinowej wykonane zgodnie z normą API 5CT, z gwintami Buttress wg normy API Spec.5B w odmianie wytrzymałościowej P-110.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2023
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III: Rury i kolana: DOSTAWA rur instalacyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice", Ul. Wiejska 5, 41-503 Chorzów.

Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski", Ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Pompownia Stacjona

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. dostawę materiałów na poszczególne pompownie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, zgodnie z poniższymi tabelami:

Pompownia ,,Siemianowice"

L.p. Nazwa materiału ilość j.m.

1 Rura instalacyjna ocynkowana ze szwem 1/2", L=3m 4 szt.

2 Rura instalacyjna czarna bez szwu 3/4", L=6m 2 szt.

3 Rura instalacyjna czarna bez szwu 1", L=6m 2 szt.

4 Rura instalacyjna czarna bez szwu 3", L=3m 2 szt.

Pompownia ,,Pstrowski"

L.p. Nazwa materiału ilość j.m.

1 Rura instalacyjna czarna bez szwu 1/2", L=6m 8 szt.

2 Rura instalacyjna czarna bez szwu 3/4", L=6m 6 szt.

3 Rura instalacyjna czarna bez szwu 1", L=6m 6 szt.

4 Rura instalacyjna czarna bez szwu 2", L=3m 4 szt.

Pompownia ,,Dębieńsko"

L.p. Nazwa materiału ilość j.m.

1 Rura instalacyjna czarna bez szwu 1/2", L=3m 2 szt.

2 Rura instalacyjna czarna bez szwu 3/4", L=6m 1 szt.

3 Rura instalacyjna czarna bez szwu 1", L=3m 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163000

Dokument nr: 308659-2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2023
Czas lokalny: 10:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Głębinowa KLEOFAS

ul. Obroki 77, 40-929 Katowice.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Stacjonarna Jan Kanty

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice", Ul. Wiejska 5, 41-503 Chorzów.

Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski", Ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Pompownia Stacjona

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2023
https://www.srk.com.pl/

Kontakt:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6262619005
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Balcarek- Czajka
E-mail: mczajka@srk.com.pl
Tel.: +48 324321078
Faks: +48 323513587

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.