Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie zespołu silników...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie zespołu silników gazowych

Data zamieszczenia: 2023-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
00-120 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 583474-584
Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 7 500 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 583474-584
Termin składania ofert: 2023-09-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie zespołu silników gazowych o mocy do 50 MWe dla PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże - Elektrociepłownia w Gdyni

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZNW/00470/2023
II.1.2)Główny kod CPV
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie zespołu silników gazowych o mocy do 50 MWe dla PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże - Elektrociepłownia w Gdyni

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42111000 Silniki
42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk; Ul. Swojska 9;
-Elektrociepłownia Gdyńska EC3 - 81-036 Gdynia; Ul. Pucka 118.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie zespołu silników gazowych o mocy do 50 MWe dla PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże - Elektrociepłownia w Gdyni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający planuje ubieganie się o zewnętrzne finansowanie niniejszej inwestycji w ramach wsparcia przewidzianego ustawą z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji, o którym mowa w pkt II.2.7 obejmuje planowany termin budowy oraz termin realizacji rozliczenia pomiarów gwarantowanych.

2. Termin realizacji umowy serwisowej: od Daty Wejścia w Życie do dnia, w którym nastąpi wcześniejsze z następujących zdarzeń: upływ 4 lat od Daty Wejścia w Życie Umowy LTSA lub przepracowanie przez każdy z Silników Gazowych 30 000 motogodzin.

CPV: 45251240, 42000000, 42111000, 42161000

Dokument nr: 309429-2023, POST/PEC/PEC/ZNW/00470/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia Ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk; Ul. Swojska 9;
-Elektrociepłownia Gdyńska EC3 - 81-036 Gdynia; Ul. Pucka 118.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2023

Kontakt:
PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Antoszczyk
E-mail: Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl
Tel.: +48 583474-584

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.