Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup z dostawą narzędzi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup z dostawą narzędzi

Data zamieszczenia: 2023-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
rpiatkowski@zchsiarkopol.pl
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,0ba597d37340b7cac6b801f1b1b7d8b0.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup z dostawą narzędzi.

ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą narzędzi.

Produkty
Produkt Miejsce dostawy Ilość Jednostka miary
1. Lampa warsztat. LED (wg. opisu) TGU 3 szt.
Opis: Lampa czołowa BERNER + ŁADOWARKA Stopień ochrony: IP 65 Napięcie ładowania/prąd: 5V/1A Akumulator: 3.7V 2000 mAh Li-Ion Waga: 147 gramów Czas ładowania: 4 godz. Maksymalny czas pracy: - I poziom (100%): 4 godzin - II poziom (50%): 8 godzin Jasność: - I poziom (100%): 500 lux 0,5 m - II poziom (50%): 250 lux 0,5 m Strumień świetlny: - I poziom (100%): 250 lumenów - II poziom (50%): 120 lumenów Czas pracy 1 poziom: 4 h Czas pracy 2 poziom: 8 h Czas ładowania: 4 h Akumulator: Li-ion, 3,7 V, 2000 mAh Strumień świetlny 1 poziom: 250 lm Strumień świetlny 2 poziom: 120 lm Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux @ 0,5 m Natężenie oświetlenia 2 poziom: 250 Lux @ 0,5 m Klasa ochrony: IP 65 Waga: 147 g
Ukryj szczegóły
2. Miara zwijana 5MB STANLEY TYLON TGU 10 szt.
3. Miara zwijana 3MB STANLEY TYLON TGU 5 szt.
4. Pistolet do kleju na gorąco 100w (wg. opisu) TGU 1 szt.
Opis: Pistolet do kleju na gorąco 100w Dane techniczne: Model: GT-10 Moc znamionowa: 100 [W] Napięcie zasilania: 100 - 240 [V] Częstotliwość znamionowa: 50 - 60 [Hz] Kompatybilny z klejem o średnicy: od 10.8 do 11.5 [mm] Temperatura elementu grzejnego: 200 [°C] Wydajność: do 20 [g/min] Średnica wylotu dyszy: 1,8 [mm] Włącznik ON/OFF: Tak Długość kabla zasilającego: 100 [cm] Czas nagrzewania: 3 [min] Waga: 200 [g] Wymiary pistoletu: 195 x 165 x 30 [mm]
Ukryj szczegóły
5. Wkład klejowy do pistoletu fi11x300mm TGU 35 szt.
6. Nóż monterski składany NK-508 Gerlach TEW 10 szt.

Dokument nr: Z325/2303/1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,0ba597d37340b7cac6b801f1b1b7d8b0.html

Data rozpoczęcia: 2023-05-31 13:00:00 Data zakończenia: 2023-06-06 08:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-06-05 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji zamówienia: FCA Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 5 dni od złożenia Zamówienia

Wymagania:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym przewidzianej w tej ustawie procedurze odwoławczej.

Zamawiający nie podlega pod przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

- termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.

- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

- koszt transportu: po stronie Dostawcy.

5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): np.:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1) Cena netto realizacji zadania.

6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są:

7. Uwagi końcowe:

1) Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2020 r. roku uzupełnia swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.

2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html lub poprzez naszą stronę internetową www.zchsiarkopol.pl zakładka: ZAMÓWIENIA. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/

8. Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.

9. Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".

10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://www.zchsiarkopol.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-danych-osobowych/

Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.

Waluta:
PLN

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

1. Miejsce dostawy: siedziba

2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

3. Termin płatności: 30 dni

Dodatkowe warunki formalne:

-

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Piątkowski, Rafał
tel:
e-mail: rpiatkowski@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.