Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa farby drogowej, mikrokulek szklanych i rozpuszczalnika do farb

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa farby drogowej, mikrokulek szklanych i rozpuszczalnika do farb

Data zamieszczenia: 2023-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. J. Dąbrowskiego 29 C
59-800 Lubań
powiat: lubański
tel/fax.: 75 646 37 50, tel. 75 64 70 761, tel. 75 64 63 750
sekretariat@pzdluban.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax.: 75 646 37
Termin składania ofert: 2023-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) określonego w art. 2.1.1

2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: ,,zakup i dostawa farby drogowej, mikrokulek szklanych i rozpuszczalnika do farb".
Zadanie dotyczy zakupu i dostawy:
- białej farby akrylowo rozpuszczalnikowej do malowania, oznakowania poziomego na drogach -około 6 ton;
- czarnej farby akrylowo rozpuszczalnikowej do malowania, oznakowania poziomego na drogach -około 1 ton;
- niebieskiej farby akrylowo rozpuszczalnikowej do malowania, oznakowania poziomego na drogach - około 1 ton;
- Rozpuszczalnika na bazie toluenu - około 0,3 tony;
- Mikrokulek szklanych refleksyjne 100 - 630pm - około 2,5 t
2) Powyższe farby powinny posiadać następujące parametry techniczne:
- Farba akrylowa (na bazie żywicy akrylowej);
- Szybkoschnąca - ok. 20 min. wdo godnych warunkach;
- Przeznaczona do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów i parkingów o nawierzchni asfaltowej i betonowej;
- Okres gwarancji: 12 m-cy w oryginalnym pojemniku;
- Możliwość użycia mikrokuli szklanych;
- Lepkość wg Krebsa: 85 - 95;
- Gęstość w 20oC: 1,55 - 1,80 g/cm3.
3) Podane ilości stanowią tylko przybliżoną ilość towaru przewidzianego do realizacji w skali roku.

Dokument nr: ZP/SD/9/2023

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferty należy składać do dnia 09.06.2023 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg przy Ul. Dąbrowskiego 29c w Lubaniu z dopiskiem ,,Zakup farby, mikrokulek szklanych i rozpuszczalnika" lub na adres e-mail: sekretariat@pzdluban.pl
3) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia udzjelenia zamówienia do dnia 30.11.2023r.

Wymagania:
4) Dostawa będzie następowała co najmniej w trzech partiach (wg potrzeb) na koszt Sprzedającego do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Lubaniu Śląskim,
ul. J. Dąbrowskiego 29c.
5) Wymagane dostarczenie świadectwa jakości przy każdym zamówieniu.
6) Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie bądź e-mailowo rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Wymagania dla Wykonawców:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:
1) Na podstawie - ark 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji- destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz, Urz. UE nr L III z 08.04.2022, str. U
2) Oraz w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 0,2),3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałań wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Warunki płatności:
Należność za zrealizowane zamówienie będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wystawionej w niżej podanej formie:
Nabywca:
Powiat Lubański Ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań Nip: 613-14-39-691;
Odbiorca:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu Ul. Dąbrowskiego 29c 59-800 Lubań
4) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
6) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg https://bip.powiatluban.pl/ zakładka Powiatowy Zarząd Dróg.
7) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny
8) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi:
6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za kg danego produktu. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z kosztami transportu.

Kontakt:
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Włodzimierz Stefański - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu- tel. 75 64 63 750 Kamil Dyrcz - Referent Służby Drogowej - tel. 75 64 70 761

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.