Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drwinia
Drwinia 57
32-709 Drwinia
powiat: bocheński
d.jeliczko@drwinia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161202
Województwo: małopolskie
Miasto: Drwinia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Cyfrowa Gmina"
Powstaje w kontekście projektu
POPC.05.01.00-12-3118/21 - "Cyfrowa Gmina"

Część 1
,,Cyfrowa Gmina"

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji/rozbudowie wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją pomieszczenia serwerowni w ramach zadania pn.: ,,Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE
Okres gwarancji
60

CPV: 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: 2023-48875-161202

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-06-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Drwinia
Miejscowość
Drwinia

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1.1.zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
1.1.1.Następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
1.1.2.Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
1.2.zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
1.3.aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
1.4.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
1.5.zmiany przepisów prawnych o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu.
1.6.przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej -potwierdzenie spełnienia warunku -wydruk z właściwego rejestru (CEIDG, KRS). Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem ,,spełnia" lub ,,nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-06-05
Data ostatniej zmiany
2023-06-05 11:50:22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dariusz Jeliczko
tel.:
e-mail: d.jeliczko@drwinia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.